Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Είναι αξιόπιστα τα τεστ αλλεργίας των βαφών μαλλιών;

Αίτηση για Γνωμοδότηση της καταλληλότητας των τεστ αλλεργίας AAT (Allergy Alert Test)

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της ΕΕ , ζήτησε από την SCCS να γνωμοδοτήσει για την καταλληλότητα των τεστ αλλεργίας βαφών όταν αυτές οι δοκιμές πραγματοποιούνται από τον ίδιο τον χρήστη.

Ορισμένα προϊόντα βαφής μαλλιών που κυκλοφορούν στην αγορά της ΕΕ περιέχουν συμβουλές για την αξιολόγηση της ευαισθητοποίησης του δέρματος με τη διενέργεια απο τον ιδιο το χρήση τεστ δοκιμής πριν από την χρήση της βαφής των μαλλιών (“αυτοέλεγχοι”).
Το πρωτόκολλο εφαρμογής εξαρτάται από τον παραγωγό του προϊόντος , όμως σε γενικές γραμμές ο χρήστης εφαρμόζει το προϊόν σε μια μικρή επιφάνεια του δέρματος του για 48 ώρες πριν την χρήση της βαφής .
Αν παρατηρήσει κάτι το ύποπτο , θα πρέπει να αποφύγει την χρίση της βαφής και να απευθυνθεί σε γιατρό.

Η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε υπόμνημά της προς την επιστημονική επιτροπή για καταναλωτικά προϊόντα SCCS ,παρατηρεί πως δεν υπάρχει τυποποιημένη προσέγγιση αυτού του τύπου δοκιμής ,ενώ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις αν ο ίδιος ο χρήστης είναι σε θέση να εφαρμόσει σωστά το τεστ αλλεργίας και να αξιολογήσει τα αποτελέσματα .
Να σημειωθεί ,πως η SCCS σε παλαιότερη γνωμοδότησή της – “Sensitivity to hair dyes-consumer self-testing”, είχε καταλήξει στο συμπέρασμα πως αυτού του είδους τα τεστ αλλεργίας μπορεί να οδηγήσουν σε παραπλανητικά αποτελέσματα ,ενώ υπάρχει και ο δυνητικός κίνδυνος να προκαλέσουν ευαισθητοποίηση του δέρματος σε συστατικά βαφών .
Παράλληλα όμως τα θεωρούσε χρήσιμα για άτομα που είναι αλλεργικά σε χημικά συστατικά..

Εν αναμονή της νεώτερης γνωμοδότησης