Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εγκύκλιος για μικτές δραστηριότητες και συστεγάσεις

Ποιες δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος μπορούν να συστεγαστούν με υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ;
Μπορούν να υπάρχουν μικτές δραστηριότητες εργαστηρίου αισθητικής με κομμωτήριο και κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών ;

Στα παραπάνω ερωτήματα επιχειρεί να απαντήσει σχετική εγκύκλιος του υπουργείου υγείας που δημοσιεύτηκε στις 12 Απριλίου , μετά από γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του υπουργείου υγείας (Εγκύκλιος Αριθμ. Πρωτ. Δ1γ/Γ.Π/17474 )
Η γνωμοδότηση προήλθε μετά από μια σειρά έγγραφα ερωτήματα για το αν οι υπηρεσίες αισθητικής /κομμωτηρίου και φροντίδας νυχιών εμπίπτουν στις νομοθετικές διατάξεις περί συστέγασης υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Α )Σχετικά με την συστέγαση δραστηριοτήτων ιδιωτικής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με άλλες υπηρεσίες υγειονομικού ενδιαφέροντος .
Ο νόμος ρητά ορίζει ποιες είναι οι επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος που μπορούν να συστεγαστούν με υπηρεσίες υγείας

Συγκεκριμένα , το άρθρο . 46, του νόμου . 4272/2014 “Προσαρμογή στο εθνικό δίκαιο της Εκτελεστικής Οδηγίας 2012/25/ΕΕ “ ορίζεται:

«1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, όπως ιατρεία, οδοντιατρεία, πολυιατρεία δύναται να συστεγάζονται, …. με εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος και διαιτολογικές μονάδες, γραφεία διαιτολογικά, λογοθεραπευτών, εργοθεραπευτών, ψυχολόγων…»

Επομένως , τα περί μικτής δραστηριότητας εργαστηρίου αισθητικής με κομμωτήριο και κατάστημα περιποίησης χεριών και ποδιών, δεν εμπίπτουν στο ρυθμιστικό πεδίο του ανωτέρω άρθρου

Β )Σχετικά με την συμβατότητα της λειτουργίας των καταστημάτων περιποίησης χεριών ή και ποδιών, με κομμωτήρια-κουρεία και εργαστήρια αισθητικής

Αυτό επιλύεται από τη διάταξη του άρθρου 1, παρ.3 τη της υπουργικής απόφασης . αρ. Υ1γ/Γ.Π/9516/2009 σύμφωνα με την οποία :

«..Μικτό ΄κατάστημα περιποίησης χεριών ή και ποδιών είναι αυτό που θα λειτουργεί μαζί με κομμωτήρια κουρεία, καταστήματα εμπορίας καλλυντικών, εργαστήρια αισθητικής, μονάδες αδυνατίσματος – διαιτητικές μονάδες, ξενοδοχεία και θαλασσοπλοούντα πλοία.»