Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Βοτανολογία – Επερχόμενο πρόγραμμα

Δεύτερο μέρος -25 Ιουνίου ως 30 Σεπτεμβρίου

Έρευνα των σημαντικών βοτάνων και σκευασμάτων, με έμφαση στις ιδιότητες και τις θεραπευτικές τους χρήσεις. Περιλαμβάνει ορολογία, μεθόδους παρασκευής , νομικές πτυχές της βοτανολογίας και  παρουσίαση δημοφιλών βοτάνων 

Οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μπορούν να έχουν πρόσβαση στα υλικά και εκτός χρονοδιαγράμματος μέσω της ετήσιας συμμετοχής τους στην αντίστοιχη βιβλιοθήκη

Περιεχόμενα

Πρώτο μέρος -Εισαγωγή στα Αρωματικά /Φαρμακευτικά

  • Ορισμοί /Ιστορικά στοιχεία
  • Βοτανικές οικογένειες
  • Ταξινομικές μονάδες
  • Σύνθεση βοτάνων

Δεύτερο μέρος -Κινέζικη βοτανολογία

  • Ιστορικά στοιχεία για τις κινεζικές συνθεσεις βοτάνων
  • Παράδοση και Επιστήμη για την Κινέζικη Βοτανοθεραπεία
  • Καινοτόμος κινεζική βοτανοθεραπεία: Από την παραδοσιακή πρακτική υγείας στην επιστημονική ανακάλυψη φαρμάκων

Τρίτο μέρος – Κλινικά ευρήματα για θεραπευτικές ιδιότητες βοτάνων

Κόστος συμμετοχής

  • Κόστος πρόσβασης στην βιβλιοθήκη και στη ψηφιακή τάξη : 100 €