Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εισαγωγή στον Βελονισμό

Βιβλιοθήκη ” Εναλλακτικές θεραπείες & Τεχνικές Μάλαξης”

Πρόκειται για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εισαγωγικής ενότητας “ Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Περιεχόμενα

Εισαγωγικά Στοιχεία

 • Ορισμοί
 • Ορισμός
 • Ιστορικά στοιχεία
 • Σύγχρονη εφαρμογή στον δυτικό κόσμο

Σημεία του Βελονισμού

 • Μεσημβρινοί -Ονοματολογία /Προέλευση
 • Πρωτεύοντες μεσημβρινοί
 • Μέθοδος διαλογισμού των οκτώ ειδικών μεσημβρινών

Μηχανισμοί δράσεις

 • Θεωρία ελέγχου της πύλης του πόνου
 • Ορμονική θεωρία
 • Θεωρία του αντανακλαστικού τόξου
 • Ενδογενείς ουσίες

Συνεχόμενη έρευνα

 • Ασθένειες και διαταραχές που μπορούν να αντιμετωπιστούν με τον Βελονισμό
 • Η λίστα του WHO
 • Βάσεις δεδομένων

Βιντεοσκοπημένο Σεμινάριο

Ηλεκτροβελονισμός

Επιστροφή στην κεντρική βιβλιοθήκη