Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εισαγωγή στον ηλεκτροβελονισμό

Προδημοσιεύσεις στο πλαίσιο του επερχόμενου επιμορφωτικού μας προγράμματος

Ο ηλεκτροβελονισμός είναι μια μέθοδος βελονισμού με παρόμοιο -σχετικά χειρισμό – και αναμενόμενα αποτελέσματα
Όμως ενώ ο βελονισμός είναι μια πολύ καλά τεκμηριωμένη επιστημονικά πρακτική, δεν ισχύει το ίδιο με τον ηλεκτροβελονισμό.
Υπάρχουν περιορισμένα στοιχεία που υποστηρίζουν τις πολλές αξιώσεις που έγιναν σχετικά με τον ηλεκτροβελονισμό .
Αλλά η έρευνα που υπάρχει, υποδηλώνει ότι μπορεί να βοηθήσει σε διάφορα θέματα υγείας, όπως αρθρίτιδα, οξύ πόνο και παρενέργειες χημειοθεραπείας.
Χρειαζόμαστε περισσότερη έρευνα για την προσθήκη ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτή την αρχαία πρακτική

Η πρακτική
Ο βελονισμός περιλαμβάνει τη χρήση λεπτών βελόνων για την τόνωση συγκεκριμένων σημείων πίεσης που συνδέονται με ανεπιθύμητα συμπτώματα.
Στον κανονικό βελονισμό, μία βελόνα χρησιμοποιείται σε κάθε σημείο θεραπείας. Ο ηλεκτροβελονισμός είναι μια τροποποιημένη μορφή που χρησιμοποιεί δύο βελόνες.
Ένα ήπιο ηλεκτρικό ρεύμα περνά μεταξύ αυτών των βελόνων κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Αυτό το ρεύμα γενικά εφαρμόζει περισσότερη διέγερση στα σημεία βελονισμού από ότι η περιστροφή της βελόνας ή άλλες τεχνικές χειρισμού που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας βελονιστής.

Η διαδικασία εφαρμογής
Ο θεραπευτής θα αξιολογήσει τα συμπτώματα του ασθενούς και θα επιλέξει σημεία για θεραπεία.
Θα τοποθετηθεί μια βελόνα στο σημείο θεραπείας και μια άλλη βελόνα κοντά.
Μόλις οι βελόνες εισαχθούν στο σωστό βάθος, ο θεραπευτής θα χρησιμοποιήσει ηλεκτρόδια για τη σύνδεση των βελόνων σε μια ειδική μηχανή ηλεκτροβελονισμού .
Αφού συνδεθούν τα ηλεκτρόδια, θα ενεργοποιήσει το μηχάνημα.
Οι συσκευές ηλεκτροθεραπείας έχουν ρυθμιζόμενο ρεύμα και τάση. Πρώτα θα χρησιμοποιηθούν χαμηλές τάσεις και συχνότητες, αν και ο θεραπευτής μπορεί να προσαρμόσει τη συχνότητα και την τάση του ρεύματος κατά τη διάρκεια της θεραπείας.
Μια τυπική συνεδρία μπορεί να διαρκέσει από 10 έως 20 λεπτά, η οποία είναι μικρότερη από τη μέση περίοδο του κλασσικού βελονισμού.

Αντενδείξεις
Δεν πρέπει να εφαρμοστεί ηλεκτροβελονισμός σε:
Εγκυο
Ατομα με καρδιακές παθήσεις
Ατομα που υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο
Ατομα που έχουν επιληψία

Ηλεκτροβελονισμός On demand