Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εκχύλισμα εντελβάις ως ρυθμιστής των τριχοθυλακίων

Μελέτη δείχνει σημαντική παράταση της φάσης αναγέννησης στους θύλακες των τριχών που έλαβαν θεραπεία με edelweiss 0,001%.
Δημοσιεύτηκε στο International Journal of Cosmetic Science, μια πρόσφατη μελέτη διαπίστωσε ότι ένα εκχύλισμα εντελβάις (Leontopodium alpinum) ρυθμίζει την ανάπτυξη των τριχοθυλακίων αναστέλλοντας τη φάση καταγένεσης  και αύξησε την αναγέννηση και την πυκνότητα των μαλλιών  , μειώνοντας την τριχόπτωση.

Η τριχόπτωση και η μείωση του όγκου των μαλλιών είναι χαρακτηριστικά των διαταραχών της τρίχας, όπως η τελογενής εκροή ή η τριχόπτωση σε ανδρικό ή γυναικείο πρότυπο και η γήρανση των μαλλιών, που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή δυσφορία τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες.
Τα κοινά φάρμακα κατά της τριχόπτωσης έχουν ορισμένες παρενέργειες, επομένως, νέες, ασφαλέστερες προσεγγίσεις που στοχεύουν σε ηπιότερους φαινοτύπους υποστηρίζονται ιδιαίτερα.

Σε αυτό το πλαίσιο, μελετητές ερεύνησαν ένα εκχύλισμα του αλπικού φυτού Edelweiss, για την ικανότητά του να ρυθμίζει ex vivo την ανάπτυξη των τριχοθυλακίων (HF) και να αναστέλλει την τριχόπτωση ενώ αυξάνει την αναγέννηση των μαλλιών in vivo

Τα αποτελέσματα αποκάλυψαν μια σημαντική παράταση στη φάση της αναγέννησης σε τριχοθυλάκια που έλαβαν θεραπεία με 0,001% Edelweiss, όπως υποδεικνύεται από την αύξηση των τριχοθυλακίων που παραμένουν στην φάση ανάπτυξης (αναγενή)

Οι συγγραφείς κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι το επιλεγμένο εκχύλισμα edelweiss ανέστειλε την πρόωρη επαγωγή καταγόνου.
Πρότειναν την κλινική του εξερεύνηση ως παράγοντα κατά της τριχόπτωσης, τόσο για την πρόληψη της τριχόπτωσης που σχετίζεται με τη γήρανση όσο και ως επικουρική θεραπεία για διαταραχές τριχόπτωσης.

An extract of Leontopodium alpinum inhibits catagen development ex vivo and increases hair density in vivo

Επερχόμενο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα

Κινέζικη Βοτανική