Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εναλλακτικές μέθοδοι για πρότυπα SPF

Απο το 2025 τα υπάρχοντα πρότυπα για τους δείκτες αντηλιακής προστασίας αντικαθίστανται από ένα νέο πρότυπο που θα έχει διαμορφωθεί στην βάση εναλλακτικών μεθόδων

Μέχρι στιγμής έχουν δημοσιευτεί δύο επίσημα αντικείμενα εργασίας στα τελικά στάδια τυποποίησης στην ομάδα εργασίας ISO/TC217/WG7 «Sun Protection Test Methods»

1) The In Vitro ‘Double Plate’ Method (ISO Committee Draft 23675) 
 2) Hybrid Diffuse Reflectance Spectroscopy or HDRS (ISO Committee Draft 23698) 

Αυτές οι δύο μέθοδοι αναμένεται να είναι οι πρώτες εναλλακτικές μέθοδοι SPF που θα δημοσιευθούν ως πλήρη πρότυπα ISO, ήδη από το 2025 (οπότε θα προτιμώνται εναλλακτικές μέθοδοι αναφοράς, όπως αναφέρεται στη Σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2006).

Ωστόσο, η πρόβλεψη των αποτελεσμάτων των δοκιμών SPF χρησιμοποιώντας εναλλακτικές μεθόδους έχει αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη επιστημονική πρόκληση.

Η Ευρωπαϊκή ένωση βιομηχανίας καλλυντικών Cosmetics Europe, με δελτίο τύπο της επισημαίνει την αναγκαιότητα έγκαιρης εξοικείωσης με τις νέες μεθόδους

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η σωστή χρήση αυτών των δύο μεθόδων απαιτεί επαρκή εκπαίδευση και εμπειρία, συνιστούμε ανεπιφύλακτα στα μέλη της CE (και στα εργαστήρια δοκιμών με τα οποία συνεργάζονται) να εξοικειωθούν μαζί τους το συντομότερο δυνατό, ώστε, πριν από τη δημοσίευση των τελικών προτύπων ISO , μπορούν να θεωρηθούν ως εναλλακτικές δοκιμές SPF του ISO24444:2019.

Η Cosmetics Europe καταλήγει , πως μέχρι να δημοσιευτούν αυτές οι δύο μέθοδοι ως τελικά πρότυπα ISO, σε περίπτωση αποκλίσεων στα αποτελέσματα με το ISO24444:2019, το τελευταίο θα πρέπει να συνεχίσει να θεωρείται ως ο χρυσός κανόνας για την παραγωγή αντηλιακών ….