Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εναρμόνιση Ισραήλ με ΕΕ στον Κανονισμό Καλλυντικών

Συγκλίσεις και αποκλίσεις

Με την ονομασία Pharmacist Regulations , η κυβέρνηση του Ισραήλ κατάθεσε σχέδιο κανονισμού καλλυντικών στο κοινοβούλιο της χώρας αυτής προς ψήφιση .
Ο κανονισμός αυτός υποτίθεται ότι μεταφέρει το ευρωπαϊκό δίκαιο – στον τομέα των καλλυντικών – , ωστόσο η ΕΕ εκφράζει σοβαρές επιφυλάξεις σε τρία καίρια σημεία :
Στις υποχρεώσεις του υπεύθυνου προσώπου , στην διαδικασία πιστοποίησης της καλής βιομηχανικής πρακτικής , και στην διαδικασία κοινοποίησης συστατικών σε μορφή nano .

Ειδικότερα :
Α ) Ο ευρωπαϊκός κανονισμός καλλυντικών συνδέει κάθε καλλυντικό προϊόν που κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά με ένα με ένα «υπεύθυνο πρόσωπο».
Το Ισραήλ στο σημείο αυτό προσθέτει μια απαίτηση σύμφωνα με την οποία ,το υπεύθυνο πρόσωπο θα πρέπει να υποβάλλει τριμηνιαίες εκθέσεις για κάθε προϊόν, γεγονός που κατά την ΕΕ θα είναι “πολύ δύσκολο και χρονοβόρο για τις επιχειρήσεις χωρίς από την άλλη αυτό να παρέχει πρόσθετη προστασία στους καταναλωτές”.
Β ) Ο ευρωπαϊκός κανονισμός καλλυντικών αναφέρεται στην υποχρέωση της κάθε εταιρείας καλλυντικών να λαμβάνει πιστοποίηση Ορθής Παρασκευαστικής Πρακτικής (GMP) , χωρίς ωστόσο να υποχρεώνει την εταιρεία. να λαμβάνει αυτή την πιστοποίηση από συγκεκριμένο φορέα κάτι που το Ισραήλ στο δικό του κανονισμό το ζητά .


Κοινοποίηση νανούλικών

Γ ) Ο ευρωπαϊκός κανονισμός καλλυντικών υποχρεώνει τις εταιρείες που τα προϊόντα τους περιέχουν συστατικά σε μορφή nano να γνωστοποιούν το γεγονός αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή έξι μήνες πριν από τη διοχέτευση στην αγορά των σχετικών προϊόντων τους .
Αυτές οι απαιτήσεις δεν ισχύουν για τα νανοϋλικά που απαριθμούνται στα παραρτήματα III έως VI του κανονισμού
Αντίθεση το Ισραήλ γενικεύει αυτή την απαίτηση γεγονός που προκαλεί την έντονη αντίδραση της ΕΕ
“Η συμπερίληψη των νανοϋλικών στα παραρτήματα της ΕΕ σημαίνει ότι έχουν υποβληθεί σε πολύ εκτεταμένη αξιολόγηση κινδύνου και έχουν ευνοϊκή γνώμη από την Επιστημονική Επιτροπή για την Ασφάλεια των Καταναλωτών της ΕΕ (SCCS)”.

Για το λόγο αυτό συστήνει θερμά στο Ισραήλ να ακολουθεί αυτή την προσέγγιση, έτσι ώστε η διαδικασία προ της κοινοποίησης να ισχύει μόνο για νέα νανοϋλικά που δεν έχουν ακόμη καταχωριστεί στα παραρτήματα της ΕΕ για τα καλλυντικά.

Έγγραφα/πηγές :
The draft Israeli Regulation WTO notification
chemicalwatch « EU highlights concerns with Israel’s draft cosmetics regulation