Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ενδοκρινικοί διαταράκτες και καλλυντικά

Δημόσια διαβούλευση για δημοφιλή συστατικά καλλυντικών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την υποβολή στοιχείων για 14 συστατικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και θεωρούνται ήδη ως πιθανά να έχουν ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής (EDC).

Στόχος αυτής της διαδικασίας .είναι η διαμόρφωση εναρμονισμένων κριτηρίων αναγνώρισης EDC, για όλα τα καταναλωτικά προϊόντα.

Σε υψηλής προτεραιότητας εξέταση , βρίσκονται εκείνες οι ουσίες που έχουν ήδη αξιολογηθεί σύμφωνα με τον κανονισμό REACH ως ύποπτες για ενδοκρινικές διαταραχές .

Η ΕΕ καθυστέρησε τη δημοσίευση του καταλόγου προτεραιοτήτων της για ενδεχόμενες ενδοκρινικές διαταραχές στα καλλυντικά προϊόντα, προκειμένου το θέμα αυτό να το αναλάβει η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα αναδειχθεί μετά τις ευρωεκλογές

Τα συστατικά που βρίσκονται στην διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης είναι τα ακόλουθα :

benzophenone-3
kojic acid
4-methylbenzylidene camphor
propylparaben
triclosan
resorcinol
octocrylene
triclocarban
butylated hydroxytoluene (BHT)
benzophenone
homosalate
benzyl salicylate
genistein
daidzein

Τα ενδιαφερόμενα μέρη καλούνται να υποβάλουν σχετικές επιστημονικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για όλες τις φυσικοχημικές ιδιότητες, και τα τοξικολογικά τελικά σημεία, την εκτίμηση της έκθεσης μέσω καταναλωτικών προϊόντων ή / και την ένδειξη των προτεινόμενων ασφαλών ορίων συγκέντρωσης.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή από τις 16 Μαΐου έως τις 15 Οκτωβρίου.