Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Έκθεση της WHO για EDCs

Τον Φεβρουάριο του 2013 , ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), δημοσίευσαν μια έκθεση σύμφωνα με την οποία , “κοινές συνθετικές χημικές ουσίες είναι ύποπτες για διαταραχή του ορμονικού συστήματος και θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνες για σοβαρά προβλήματα υγείας συμπεριλαμβανομένου του καρκίνου , του θυροειδή καθώς και διαταραχών στο αναπαραγωγικό σύστημα”.
Η έκθεση αναφέρεται σε σχεδόν 800 χημικά συστατικά πιθανά να προκαλούν σοβαρά προβλήματα υγείας και παράλληλα υπογραμίζει πολλά κενά στις γνώσεις μας σε σχέση με αυτά τα συστατικά .

« Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία αυτών των χημικών είναι σήμερα στην αγορά, μόνο σε ένα πολύ μικρό ποσοστό εξ αυτών έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές που μπορούν να προσδιορίσουν τις εμφανείς επιδράσεις στο ενδοκρινικό σύστημα» , καταλήγει η έκθεση..

Στην έκθεση της WHO αντέδρασαν εκπρόσωποι της χημικής βιομηχανίας (The American Chemistry Council και the International Council of Chemical Associations) , αμφισβητώντας την αξιοπιστία της και εγκαλώντας τους συντελεστές της για ισοπεδωτική προσέγγιση…

Επίσης οι εκπρόσωποι της χημικής βιομηχανίας υπογραμμίζουν ότι η συγκεκριμένη έρευνα αγνοεί τον ρόλο που μπορεί να παίξουν άλλοι παράγοντες στην ανάπτυξη ενδοκρινικών διαταραχών όπως είναι για παράδειγμα ο τρόπος ζωής.

«Απαντώντας» στους εκπροσώπους της χημικής βιομηχανίας , 89 επιστήμονες από ολο τον κόσμο που ασχολούνται με την δημόσια υγεία, υπέγραψαν κοινή διακήρυξη (2013 Berlaymont Declaration), σύμφωνα με την οποία , η αύξηση του ρυθμού ενδοκρινικών ασθενειών δεν μπορεί να εξηγηθεί απο τις επιλογές στον τρόπο ζωής.

«Ένας αριθμός από μελέτες έχουν δείξει ότι οι χρόνιες  ασθένειες  είναι τώρα περισσότερο διαδεδομένες  από ότι οι  μεταδοτικές  ασθένειες. Πολλές χρόνιες ασθένειες  σχετίζονται με το ενδοκρινικό σύστημα, όπως η παχυσαρκία, ο διαβήτης, οι  καρδιαγγειακές παθήσεις, και ακόμη οι  νευροσυμπεριφορικές διαταραχές. 

Οι συσχετίσεις μεταξύ έκθεσης σε χημικές ουσίες και των ανθρώπινων χρόνιων ασθενειών που προκαλούνται από το ενδοκρινικό σύστημα, έχουν καλύτερα τεκμηριωθεί κατά την τελευταία δεκαετία, με εργαστηριακές μελέτες.

Αν και υπάρχει δυσκολία για τον ποσοτικό προσδιορισμό τους στην επίδρασή τους στο ανθρώπινο οργανισμό σίγουρα δεν πρέπει να υποτιμηθεί η επίδραση αυτή» …