Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Πολιτικές της ΕΕ για τους EDCs

Σύστημα Ενημέρωσης για τις ενδοκρινείς ενεργές ουσίες

Endocrine Active Substances Information System (EASIS)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε ένα online σύστημα ενημέρωσης για τις ενεργές ενδοκρινείς ουσίες (EASIS)

Αυτή η ηλεκτρονική εφαρμογή επιτρέπει την αναζήτηση και συλλογή αποτελεσμάτων από διαφορετικές επιστημονικές μελέτες για χημικές ουσίες που σχετίζονται με την ενδοκρινική δραστηριότητα.

Χημικές ουσίες που παρεμβαίνουν στο ενδοκρινικό σύστημα μπορεί δυνητικά να έχουν αρνητικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και την άγρια ζωή. Ένα ευρύ φάσμα των χημικών ουσιών που χρησιμοποιούνται σε διάφορα προϊόντα είναι υπό έλεγχο για ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής.

Ωστόσο, τα προκύπτοντα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε διάφορες βάσεις δεδομένων, συχνά είναι ασυμβίβαστα μεταξύ τους λόγω των διαφορετικών μορφών που χρησιμοποιούνται. Αυτό περιορίζει την ευκολία στην πρόσβαση νομοθετικών αρχών , της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκή κοινότητας για την αξιολόγηση των πληροφοριών .

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος,  διαμορφώθηκε το EASIS 

Το σύστημα περιέχει σήμερα δεδομένα για 513 ουσίες που συλλέχθηκαν με βάση πάνω από 9 χιλιάδες μελέτες που καλύπτουν in vitro και in vivo δοκιμασίες σε διαφορετικά είδη, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ανθρώπινων δεδομένων.

Πρόκειται για ουσίες που αφορούν φυτοπροστατευτικά και βιοκτόνα προϊόντα, βιομηχανικά χημικά και φαρμακευτικά προϊόντα,

Η παρουσία μιας ουσίας στο EASIS δεν σημαίνει ότι έχει κατ ‘ανάγκην ενδοκρινική δραστηριότητα ή ότι είναι μια ενδοκρινική διαταραχή, δεδομένου ότι τόσο τα θετικά όσο και τα αρνητικά αποτελέσματα περιλαμβάνονται στο προφίλ του.

Σημαντική απόφαση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Τον Ιούλιο του 2017 η ΕΕ έλαβε σημαντική απόφαση για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες

Ψηφίστηκαν επιστημονικά κριτήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στον τομέα των φυτοφαρμάκων .

Tα κριτήρια αυτά θα αποτελέσουν και την βάση για το σύνολο των καταναλωτικών προϊόντων στην συνέχεια …

Στις 4 Ιουλίου 2017, τα κράτη μέλη της ΕΕ ,ενέκριναν κατάλογο κριτηρίων για τον εντοπισμό ενδοκρινικών διαταρακτών στα φυτοφάρμακα .
Η Ευρωπαϊκή επιτροπή σε δελτίου τύπου της αναφέρει μεταξύ άλλων :
“Η σημερινή ψηφοφορία αντιπροσωπεύει την αποφασιστικότητά μας να επινοήσουμε μια πραγματική πολιτική της ΕΕ για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες.
Μετά από μήνες συζητήσεων ,προχωρούμε προς την κατεύθυνση του πρώτου ρυθμιστικού συστήματος στον κόσμο με νομικά δεσμευτικά κριτήρια για να αποσαφηνιστεί τι είναι ενδοκρινικός διαταράκτης .
Τα εγκριθέντα κριτήρια θα αποτελέσουν ένα βήμα για περαιτέρω ενέργειες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, επιτρέποντας στην Επιτροπή να αρχίσει να επεξεργάζεται μια νέα στρατηγική για την ελαχιστοποίηση της έκθεσης των πολιτών της ΕΕ σε παράγοντες που προκαλούν ενδοκρινικές διαταραχές πέραν των φυτοφαρμάκων και των βιοκτόνων.
Η στρατηγική θα αποσκοπεί στην κάλυψη, για παράδειγμα, παιχνιδιών, καλλυντικών και συσκευασιών τροφίμων. Παράλληλα, μια νέα ουσιαστική έρευνα για τους ενδοκρινικούς διαταράκτες με σημαντικό προϋπολογισμό περίπου 50 εκατομμυρίων ευρώ θα διατεθεί το 2018 σε περίπου 10 έργα στο επόμενο πρόγραμμα εργασίας του προγράμματος «Ορίζοντας 2020 ».

Τα κριτήρια που θεσπίστηκαν βασίζονται στον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO ) για το τι είναι ενδοκρινικός διατάρακτης