Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ενδοκρινικός διαταράκτης η ρεσορκινόλη λέει το Anses

Ο γαλλικός Οργανισμός Τροφίμων, Περιβάλλοντος και Επαγγελματικής Υγείας και Ασφάλειας (Anses) , προτείνει την ταυτοποίηση της ρεσορσινόλης ως αποδεδειγμένου ενδοκρινικού διαταράκτη για τον άνθρωπο.

Η Resorcinol χρησιμοποιείται σε ορισμένα προϊόντα καλλυντικών και υγιεινής (βαφές μαλλιών, μάσκαρα για επαγγελματική χρήση).
Επίσης ως αντιοξειδωτικό σε προϊόντα διατροφής όπως γαρίδες και ως αντισηπτικό σε ορισμένα φάρμακα και τέλος στην κατασκευή ελαστικών, προϊόντων από καουτσούκ.

Σύμφωνα με αξιολογήσεις του ANSES, η ρεσορσινόλη επηρεάζει τη λειτουργία του θυρεοειδούς και οδηγεί σε επιβλαβείς επιδράσεις, ιδιαίτερα στις εγκύους, και ως εκ τούτου πληροί τις προϋποθέσεις υποβολής ως αποδεδειγμένου ενδοκρινικού διαταράκτη.

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα καλλυντικά

To ANSES προτείνει να χαρακτηριστεί ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) βάσει του κανονισμού REACh, γεγονός που θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε αυστηρότερο έλεγχο της χρήσης του στην Ευρώπη.*
Ο φάκελος προσδιορισμού που υπέβαλε το ANSES υποβλήθηκε για δημόσια διαβούλευση στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA).

*Δείτε στο κατάλογο των "Γνωμοδοτήσεων". το μέχρι στιγμής ιστορικό για το συγκεκριμένο συστατικό   
Sources :
de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail relatif à l’identification en tant que substance extrêmement préoccupante (SVHC1) du résorcinol pour son caractère de perturbateur endocrinien