Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ενθαρρυντικά ευρήματα για την αντιμετώπιση της λεύκης

Τοπική εφαρμογή φαρμακευτικού σκευάσματος οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων της λεύκης

Μια μεγάλης κλίμακας κλινική έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πανεθνικό επίπεδο στις ΗΠΑ,
έδειξε πως η ρουξολιτινίμπη, – η οποία μέχρι στιγμής χορηγείται ως μια από του στόματος θεραπεία για ορισμένες διαταραχές του αίματος-, οδήγησε σε σημαντική βελτίωση των συμπτωμάτων λεύκης προσώπου σχεδόν στους μισούς απο τους συμμετέχοντες στη μελέτη.

Δεν υπάρχει γνωστή αιτία λεύκης, μια ασθένεια στην οποία το ανοσοποιητικό σύστημα επιτίθεται σε χρωστικές ουσίες στο σώμα. Η λεύκη μπορεί να κυμαίνεται από ήπια έως σοβαρή και μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε στο σώμα, αν και συνήθως επηρεάζει εκτεθειμένες περιοχές, όπως το πρόσωπο και τα χέρια.
Η λεύκη επηρεάζει όλες τις εθνοτικές ομάδες εξίσου, αλλά είναι πιο εμφανής σε εθνοτικές μειονότητες με σκούρο δέρμα.

“Δυστυχώς, υπάρχει συχνά ένα κοινωνικό στίγμα που συνδέεται με λεύκη και μπορεί να δώσει ένα σημαντικό ψυχοκοινωνικό φόρτο στους ασθενείς”.

“Οι τρέχουσες θεραπείες όπως η φωτοθεραπεία, τα τοπικά κορτικοστεροειδή και οι αναστολείς της καλσινευρίνης έχουν περιορισμένη αποτελεσματικότητα και η θεραπεία με φωτοθεραπεία μπορεί να είναι επιβαρυντική για τους ασθενείς “.

Η τρέχουσα έρευνα που συντονίστηκε απο το Tufts Medical Center είχε διάρκεια δυο έτη και συμμετείχαν σε αυτή 157 ασθενείς σε 30 Πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι συμμετέχοντες λάμβαναν ημερησίως τοπική εφαρμογή είτε ριξολιπιδίνης είτε εικονικού φαρμάκου στην περιοχή του δέρματος που έπασχε από την λεύκη.
Πάνω από τους μισούς που λάμβαναν ριξολιπιδίνη παρουσίασαν στατιστικά σημαντική βελτίωση σχεδόν στο 50% της λεύκη του προσώπου τους, σε σύγκριση με το 3% που είδε αυτό το επίπεδο βελτίωσης στην ομάδα του εικονικού φαρμάκου.
Οι παρενέργειες της τοπικής εφαρμογής της ριξολιπιδίνης ήταν ήπιες και περιλάμβαναν ερυθρότητα και ερεθισμό στο σημείο εφαρμογής ή και ήπια ακμή.

“Η τοπική χρήση ruxolitinib έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο αντιμετώπισης της λεύκης, καθώς όχι μόνο είναι αποτελεσματική στο δέρμα, αλλά έχει και εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας .
Είμαστε, επίσης, αισιόδοξοι ότι πολλοί ασθενείς με λεύκη μπορεί να δουν μια ακόμη καλύτερη ανταπόκριση με τη συνεχή χρήση της ρουξολιτινίμπης για μεγάλο χρονικό διάστημα, σε συνδυασμό με τη φωτοθεραπεία . “