Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εντολή αξιολόγησης χρυσoύ & λευκόχρυσου στα καλλυντικά

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητά την αξιολόγηση κινδύνου των συστατικών χρυσού και λευκόχρυσου που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά σε μορφή nano.

Η Επιτροπή εκφράζει την ανησυχία της για την χρήση των εν λόγω συστατικών καθώς και της κολοειδούς μορφής τους , λόγω της πιθανότητας τα συστατικά αυτά να εισέρχονται στα κύτταρα μέσω δερματικής απορρόφησης ή μέσω της βλεννογόνου μεμβράνης..
Ως εκ τούτου, ζητά από την SCCS να διενεργήσει αξιολόγηση ασφάλειας αυτών των συστατικών .

Οι υπηρεσίες της Επιτροπής  μέσω της πύλης κοινοποίησης καλλυντικών προϊόντων (CPNP) υπέβαλαν προς την  SCCS τα ακόλουθα στοιχεία :

Λευκόχρυσο (Platinum) και Κολλοειδές Λευκόχρυσο (Colloidal Platinum) σε νανοειδή μορφή
Αριθμοί CAS 7440-06-4 και ΕΚ αριθ. 231-116-1
Σύμφωνα με τις υποβληθείσες κοινοποιήσεις, αμφότερα τα συστατικά χρησιμοποιούνται σε νανο-μορφή σε καλλυντικά προϊόντα.
Το λευκόχρυσο αναφέρεται στη βάση δεδομένων CosIng με τις ακόλουθες ιδιότητες: Αντιμικροβιακό, αντιοξειδωτικό και μαλακτικό δέρματος .
Το κολλοειδές λευκόχρυσο αναφέρεται με αντιμικροβιακή, αντιοξειδωτική και αποσμητική δράση.
Και στις δύο περιπτώσεις δεν γίνεται αναφορά στην νανοειδή μορφή και δεν ρυθμίζονται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά προϊόντα (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.

Χρυσό ( Gold) και Κολλοειδές χρυσό (Colloidal Gold) σε νανοειδή μορφή
CAS 7440-57-5 και ΕΚ αριθ. 231-165-9
Ο χρυσός αναγράφεται στη βάση δεδομένων CosIng ως χρωστική ουσία (CI 77480) και δεν ρυθμίζεται σύμφωνα με την καταχώριση 133 του παραρτήματος IV (IV / 133) του κανονισμού για τα καλλυντικά (ΕΚ) αριθ. 1223/2009.
Ο κολλοειδής χρυσός χωρίς καμία αναφορά στη νανο-μορφή αναφέρεται στο CosIng με αντιμικροβιακές και μαλακτικές ιδιότητες στο δέρμα.
Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid [CAS αριθ. 1360157-34-1] σε νανο-μορφή
Και το συστατικό με -υαλουρονικό οξύ χωρίς καμία αναφορά στη νανο-μορφή αναφέρθηκε στη βάση δεδομένων CosIng με τη συνάρτηση της «περιποίησης δέρματος». Δεν ρυθμίζεται από τον κανονισμό για τα καλλυντικά

Εντολή αξιολόγησης προς την SCCS

Θεωρεί η SCCS ασφαλή την χρήση των  κάτωθι νανοϋλικών  όταν χρησιμοποιούνται  σε καλλυντικά προϊόντα που παραμένουν στο δέρμα ή ξεπλένονται, σύμφωνα με τις μέγιστες συγκεντρώσεις και προδιαγραφές που αναφέρονται στον συνημμένο κατάλογο, λαμβανομένων υπόψη των ευλόγως προβλέψιμων συνθηκών έκθεσης;

α) Platinum και Colloidal Platinum  ,Acetyl tetrapeptide-17 Colloidal Platinum 
β)  Gold  και Colloidal Gold. Gold Thioethylamino Hyaluronic Acid . Acetyl heptapeptide-9,
Έχει η SCCS περαιτέρω επιστημονικές ανησυχίες όσον αφορά τη χρήση των  προαναφερόμενων  συστατικών σε νανοειδή μορφή σε καλλυντικά προϊόντα;

Προθεσμία: έξι μήνες από την παραλαβή

Κέντρο Γνώσης 

Καλλυντικά με συστατικα nano /Ορισμός και ταυτοποίηση/Φάκελος καλλυντικού
κΛΙΚ ΕΔΩ

Πλατφόρμα αυτομορφωσης

Γενική επισκόπηση του Κανονισμού Καλλυντικών/Πύλη Κοινοποίησης καλλυντικών
Θέματα ασφάλειας / Μηχανισμοί αξιολόγησης της ασφάλειας των καλλυντικών
Περισσότερα …