Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εντολή Γνωμοδότησης για το Κοζικό οξύ

Ή ΕΕ ζητά την επαναξιολόγηση του Κοζικού οξέος ως συστατικό που προκαλεί ενδοκρινική διαταραχή
Στο πλαίσιο της επανεξέτασης συστατικών καλλυντικών ύποπτων για ενδοκρινικές διαταραχές , η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  δημοσίευσε το 2019  ενα  κατάλογο προτεραιότητας για επανεξέταση  28 πιθανών ED σε καλλυντικά και απηύθυνε πρόσκληση υποβολής δεδομένων . Το Κοζικό οξύ  συγκαταλέγεται σε αυτές τις ουσίες καθώς φαίνεται να επηρεάζει τον θυροειδή στην οργάνωση και πρόσληψη του ιωδίου . 

Κατά την πρόσκληση υποβολής δεδομένων, οι ενδιαφερόμενοι απο την βιομηχανία καλλυντικών υπέβαλαν επιστημονικά στοιχεία για να αποδείξουν την ασφάλεια του εν λόγω συστατικού στα καλλυντικά προϊόντα.
Η Επιτροπή ζητά από το SCCS να διενεργήσει αξιολόγηση ασφάλειας λαμβάνοντας υπόψη τις παρεχόμενες πληροφορίες.

Το κοζικό οξύ (Kojic acid -CAS 501-30-4, EC No. 207-922-4) είναι ένα υπο-προϊόν στη διαδικασία της ζύμωσης του ρυζιού για παρασκευή του ιαπωνικού κρασιού .
Ανακαλύφθηκε το 1989, και χρησιμοποιείται σήμερα ευρέως ως μια φυσική εναλλακτική της υδροκινόνης ουσία για λεύκανση.
Υπάρχει πειστική έρευνα, τόσο in vitro (σε δοκιμαστικό σωλήνα) όσο και in vivo (σε ζωντανό υποκείμενο), που δείχνει ότι το κοζικό οξύ είναι αποτελεσματικός αναστολέας παραγωγής μελανίνης
Λόγω της ανασταλτικής του επίδρασης στη δραστηριότητα της τυροσινάσης και της μελανογένεσης, το κοζικό οξύ έχει χρησιμοποιηθεί ευρέως ως παράγοντας λεύκανσης / λεύκανσης ή αποχρωματισμού του δέρματος σε καλλυντικά προϊόντα.
Επιπλέον, το συστατικό Kojic acid (CAS 501-30-4, EC 207-922-4) με τη χημική ονομασία «5-Hydroxy-2- (hydroxymethyl) -4H-pyrane-4-one», είναι επίσης περιλαμβάνεται στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για πληροφορίες σχετικά με καλλυντικές ουσίες και συστατικά (CosIng) με τις αναφερόμενες λειτουργίες «λεύκανσης» και «αντιοξειδωτικού».

Εχουν πραγματοποιηθεί αξιολογήσεις ασφάλειάς του από την SCCP το χρονικό διάστημα 2008 ως 2015.
Ειδικότερα σε γνωμοδότηση της SCCP από το 2012 (SCCP / 1481/12) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «… συγκέντρωση 1,0% σε κρέμες που παραμένουν στο δέρμα και γενικά εφαρμόζονται στο πρόσωπο ή / και στα χέρια οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το [Kojic acid ] είναι ασφαλές για τους καταναλωτές.

Όροι εντολής για τη νέα γνωμοδότηση
(1) Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα που παρέχονται και λαμβάνοντας υπόψη τις ανησυχίες που σχετίζονται με πιθανές ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής του Kojic acid, θεωρεί η SCCS ασφαλές το Kojic acid όταν χρησιμοποιείται σε καλλυντικά προϊόντα έως μέγιστη συγκέντρωση 1%;
(2) Εναλλακτικά, ποια είναι σύμφωνα με τη SCCS η μέγιστη συγκέντρωση που θεωρείται ασφαλής για χρήση του Kojic acid σε καλλυντικά προϊόντα;
(3) Η SCCS έχει περαιτέρω επιστημονικές ανησυχίες σχετικά με τη χρήση του Kojic acid στα καλλυντικά προϊόντα;

Προθεσμία Γνωμοδότησης  9 μηνών.
 Η  SCCS ενέκρινε αυτήν την εντολή με γραπτή διαδικασία στις 8 Μαρτίου 2021.

Σχετικά θέματα :