Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εξαιρετικά εξευγενισμένα ορυκτέλαια και καλλυντικά

Δεν είναι επικίνδυνα για την υγεία λέει το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου (BfR)

Τα ορυκτέλαια κατηγορούνται συχνά ως επικίνδυνα για την υγεία και πολλές καταναλωτικές οργανώσεις τα κατατάσουν χωρίς καμμία εξαίρεση στις αρνητικές λίστες καλλυντικών συστατικών.
Ωστόσο ,σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό καλλυντικών , τα ορυκτέλαια επιτρέπονται στα καλλυντικά κάτω από πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιλαμβάνουν:
α ) Να είναι γνωστό το πλήρες ιστορικό ραφιναρίσματός τους
β) Το αρχικό υλικό να μην έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο ή το απόσταγμα να δοκιμάστηκε με την μέθοδο (IP346).
Η μέθοδος IP346 είναι μια αρχική δοκιμή για τα ορυκτέλαια που πρόκειται να υποβληθούν σε περαιτέρω στάδια καθαρισμού για μεταγενέστερη χρήση σε καλλυντικά προϊόντα.

Το Γερμανικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Αξιολόγησης Κινδύνου (BfR), αξιολόγησε τους κινδύνους για την υγεία από την δερματική απορρόφηση ορυκτελαίων που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του Κανονισμού καλλυντικών και κατέληξε στο συμπέρασμα πως αυτά είναι ασφαλή.

Ωστόσο εκτός από την πιθανή απορρόφηση μέσω του δέρματος, πρέπει να ληφθεί υπόψη και η στοματική έκθεση, ειδικά για τα προϊόντα φροντίδας των χειλιών, τα οποία μπορούν επίσης να περιέχουν και ορυκτέλαια.
Σε ότι αφορά τα τρόφιμα , η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA ) έχει εγκρίνει πρόσθετα τροφίμων στην βαση της Αποδεκτής Ημερήσιας Πρόσληψης (Acceptable Daily Intake -ADI)
Με την σειρά της , η Cosmetics Europe, η ευρωπαϊκή επαγγελματική ένωση για τη βιομηχανία καλλυντικών και προσωπικής φροντίδας, έχει συμβουλεύσει τους κατασκευαστές προϊόντων περιποίησης χεριών και χειλιών, να χρησιμοποιούν μόνο εκείνα τα κλάσματα ορυκτελαίων για τα οποία ισχύουν τιμές ADI.
Η δόση των ορυκτελαίων που λαμβάνονται από το στόμα μέσω προϊόντων φροντίδας των χειλιών συμβάλλει σε λιγότερο από 10% της τιμής ADI.
Εάν τηρήσουμε τη σύσταση της Cosmetics Europe, δεν αναμένονται επιπτώσεις στην υγεία από την από του στόματος λήψη, κατά τη γνώμη της BfR.