Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εξασφάλιση ποιότητας των καλλυντικών

Κριτήρια παραγωγής Φυσικών Καλλυντικών

Σύμφωνα με την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης

Επεξεργασία
α ) Φυσικές μέθοδοι (π.χ. εξώθηση, φυγοκέντρησης , διήθησης, απόσταξης , εκχύλισης , διήθησης , τεχνικές προσρόφησης , κατάψυξης, και ξήρανσης),
β) Μικροβιολογικές ή ενζυματικές μέθοδοι .
Σε αυτές τις μεθόδους πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά μικροοργανισμοί και ένζυμα
Η διαδικασία εκχύλισης μπορεί να πραγματοποιείται με νερό, αιθυλική αλκοόλη και άλλους κατάλληλους διαλύτες με φυσική προέλευση .
Αρώματα
Μόνο τα φυσικά αρώματα των οποίων τα ονόματα και οι ορισμοί συμμορφώνονται το Διεθνές πρότυπο ISO 9235 , καθώς και τυχόν ουσίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το Πρότυπο που έχουν απομονωθεί με φυσικές μεθόδους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε φυσικά καλλυντικά προϊόντα.
Συνθετικά αναδημιουργημένα αιθέρια έλαια, αρώματα παρόμοια με φυσικά καθώς και χημικώς τροποποιημένες φυσικές πρώτες ύλες , δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε αρωματικές συνθέσεις που είναι χαρακτηρισμένες ως φυσικές.
Συντηρητικά
Τα ακόλουθα συντηρητικά , που είναι παρόμοια με φυσικά ,μπορούν να χρησιμοποιούνται στα φυσικά καλλυντικά όπως ορίζεται εκεί οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
Βενζοϊκό οξύ και τα άλατά του Βenzoic acid and its salts
Προπιονικό οξύ και τα άλατά του Propionic acid and its salts
Σαλικυλικό οξύ και τα άλατά του Salicylic acid and its salts
4 – Υδροξυβενζοϊκό οξύ, τα άλατα και οι εστέρες του 4- Hydroxybenzoic acid, its salts and esters
Μυρμηκικό οξύ Formic acid
2-Φαινοξυαιθανόλη 2-Phenoxyethanol
Βενζυλική αλκοόλη Benzyl alcohol
Σορβικό οξύ Sorbic acid
Φυσικά καλλυντικά προϊόντα που περιέχουν οποιοδήποτε από αυτά τα συντηρητικά πρέπει να φέρουν σαφώς στις πληροφορίες το όνομα του συντηρητικού κοντά στην ένδειξη φυσικό καλλυντικό προϊόν.
Γαλακτοποιητές
Οι γαλακτοποιητές (Emulsifiers) που λαμβάνονται από τις ακόλουθες φυσικές ουσίες μέσω υδρόλυσης, εστεροποίησης επανεστεροποίησης μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή φυσικών καλλυντικών προϊόντων:
Λίπη και έλαια Fats and oils
Κεριά Waxes
Λεκιθίνη Lecithins
Λανολίνη Lanolin
Μονο-, olgo-και πολυσακχαρίτες Mono-, olgo-, and polysaccharides
Πρωτεΐνες Proteins
Λιποπρωτεΐνες Lipoproteins