Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επίδραση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στα τελομερή—Είναι το ελιξίριο της νεότητας;

Μια ανασκόπηση συνοψίζει δημοσιευμένες συγχρονικές μελέτες, που διερευνούν το ρόλο των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στη βιολογία των τελομερών.

Τα τελομερή είναι σύμπλοκα που αποτελούνται από διαδοχικό επαναλαμβανόμενο DNA σε συνδυασμό με σχετικές πρωτεΐνες που παίζουν βασικό ρόλο στην προστασία των άκρων των χρωμοσωμάτων και στη διατήρηση της σταθερότητας του γονιδιώματος. Θεωρούνται βιολογικό ρολόι, καθώς κονταίνουν παράλληλα με τη γήρανση.
Επιπλέον, τα κοντά τελομερή συνδέονται με διάφορες ασθένειες που σχετίζονται με την ηλικία. Ωστόσο, η μεταβλητότητα στη βράχυνση των τελομερών ανεξάρτητα από τη χρονολογική ηλικία υποδηλώνει ότι είναι ένας τροποποιήσιμος παράγοντας.
Στην πραγματικότητα, ρυθμίζεται μεταξύ άλλων από γενετική βλάβη, κυτταρική διαίρεση, γήρανση, οξειδωτικό στρες και φλεγμονές.

Ένα βασικό ερώτημα παραμένει: πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την επιταχυνόμενη τριβή των τελομερών και την επακόλουθη πρόωρη αντιγραφική γήρανση; Μια σειρά από μελέτες έχουν διερευνήσει την πιθανή επίδραση των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στη βράχυνση των τελομερών.

Σύμφωνα με την σύνοψη της ανασκόπησης, ενώ τα αποτελέσματα των παρουσιαζόμενων συγχρονικών και τυχαιοποιημένων μελετών σε ανθρώπους και τρωκτικά δεν είναι απολύτως συνεπή, ο συντριπτικός αριθμός τους έχει δείξει τις ευεργετικές επιδράσεις των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων στο μήκος των τελομερών .
Οι παράγοντες που συνδέονται έντονα με την επιταχυνόμενη βράχυνση και δυσλειτουργία των τελομερών είναι το οξειδωτικό στρες και η φλεγμονή.
Η ικανότητα των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων να μειώνουν αυτές τις αρνητικές επιδράσεις σχετίζεται όχι μόνο με την καλά τεκμηριωμένη ευεργετική τους επίδραση σε μια σειρά από ασθένειες του «τρόπου ζωής», αλλά και με τις ευεργετικές τους επιδράσεις στη βιολογία των τελομερών, οι οποίες και οι δύο έχουν αναφερθεί σε αυτήν την ανασκόπηση .
Η χρήση ωμέγα-3 λιπαρών οξέων για τη μείωση της επιταχυνόμενης τριβής των τελομερών και, κατά συνέπεια, την αντιμετώπιση της πρόωρης γήρανσης και τη μείωση του κινδύνου ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία δημιουργεί μεγάλες ελπίδες. Ωστόσο, οι αποκλίσεις στα παρουσιαζόμενα αποτελέσματα εξακολουθούν να υποδεικνύουν την ανάγκη για προσεκτική αξιολόγηση του τύπου των ωμέγα-3 λιπαρών οξέων, της προέλευσής τους, της δόσης και του χρόνου χορήγησης, καθώς και της ηλικίας, του φύλου, της περιφερειακής και εθνοτικής ποικιλομορφίας και της κατάστασης υγείας .

Effect of Omega-3 Fatty Acids on Telomeres—Are They the Elixir of Youth?