Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Δομή/ Ανατομία του δέρματος

  
Λεξικό των ενοτήτων: 
Δέρμα  
Αναγεννητικές/Βιολογικές Θεραπείες

ATG (Autophagy related genes)

Γονίδια που κατευθύνουν και ρυθμίζουν την πορεία της αυτοφαγίας καθώς και τα προϊόντα τους, δηλαδή οι Atg πρωτεΐνες που εμπλέκονται στην πορεία

CPD (cyclobutane pyrimidine dimer)

Βλέπε Διμερές κυκλοβουτανίου πυριμιδίνης

 CA-MRSA «Community-Associated Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus».

( Χρυσίζων σταφυλόκοκκος ανθεκτικός στη μεθικιλλίνη)

RNA (“long non-coding RNAs – LncRNAs- )

ΤΟ RNA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ Ο «ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ» ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ DNA ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ . ΤΟ RNA ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ DNA ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟ ΓΕΝΕΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

DNA

Βλέπε Δεσοξυριβονουκλεϊκό Οξύ

Induced Pluripotent Stem Cells (IPSCs) Επαναπρογραμματιζομενα πολυδύναμα βλαστοκύτταρα

Μεθοδολογία που μετατρέπει κύτταρα του ενήλικα, όπως του δέρματος, σε πολυδύναμα βλαστοκύτταρα, τα οποία στη συνέχεια μπορούν να εξελιχτούν σε άλλα είδη κυττάρων του ανθρώπινου σώματος. 

pH

Το pH αποτελεί μέτρο οξύτητας ή αλκαλικότητας μιας χημικής ουσίας, εξ ου και αναφέρεται ως ενεργός οξύτητα.
Το Ph του δέρματος δείχνει την οξύτητα ή την αλκαλικότητα τού και μετριέται από 0-14.
 Από 0-7 το Ph είναι όξινο ( ξηρό δέρμα),
 7 Ph (κανονικό, φυσιολογικό δέρμα) 
και 7-14 αλκαλικό Ph (λιπαρό δέρμα). 

Propionibacterium acnes ( P. acnes),

Είναι γνωστό   ότι το βακτήριο  P. acnes προκαλεί ακμή. ‘
Αλλά παρά  το γεγονός ότι  αυτά τα βακτήρια είναι άφθονα στο δέρμα του καθενός.    δεν έχουν όλοι ακμή ή δεν βιώνουν όλοι αυτή την δερματική  νόσο στον ίδιο βαθμό.
 Η γενετική ακολουθία αποκάλυψε πρόσφατα, ότι δεν είναι όλοι οι P. acnes ίδιοι  καθώς υπάρχουν διαφορετικά στελέχη, μερικά από τα οποία είναι άφθονα στις βλάβες ακμής και μερικά που δεν βρίσκονται ποτέ εκεί.

Staphylococcus aureus Χρυσίζων σταφυλόκοκκος

Είναι από τα πιο επίφοβα , πολυανθεκτικά μικρόβια .
Εντοπίζεται κυρίως στο δέρμα , στην μύτη , γύρω από τα γεννητικά όργανα ,καθώς και τους βλεννογόνους αδένες.

Αιμόσταση

Πρόληψη απώλειας αίματος

Αυξητική ορμόνη

Εκκρίνεται από την υπόφυση του εγκεφάλου καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του ανθρώπου. Συμβάλλει στην ανάπτυξη του ανθρώπινου σώματος και παίζει ρόλο στο μεταβολισμό. Η παραγωγή της μειώνεται με το πέρασμα της ηλικίας.
Η μείωσή της προκαλεί αύξηση του σωματικού λίπους και μείωση της μυϊκής μάζας. Σε αρκετές χώρες, γίνονται προτάσεις για χορήγηση αυξητικής ορμόνης με στόχο την αναζωογόνηση και την πρόληψη της γήρανσης ή ακόμη και για αντιστροφή της διαδικασίας της γήρανσης.

Αυτοφαγία

Η αυτοφαγία είναι μια μορφή αποτοξίνωσης των κυττάρων από τις ελαττωματικές ουσίες που έχουν συσσωρευτεί στο εσωτερικό τους .
Τα κύτταρα διαθέτουν μηχανισμό που αναγνωρίζει τα παλιά και υποβαθμισμένα συστατικά τους (π.χ. ελαττωματικές πρωτεΐνες) και τα καταστρέφουν.
Πρόκειται για μια καλά οργανωμένη διαδικασία ανακύκλωσης συστατικών

Βακτήρια (bacteria)

Μονοκύτταροι μικροοργανισμοί
Τα μη παθογόνα βακτήρια ζουν στο ανθρώπινο δέρμα και στους βλεννογόνους. και συνιστουν την φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος
Τα βακτήρια που προκαλούν νόσους ονομάζονται παθογόνα.

Bλαστικά Κύτταρα

Είναι μη διαφοροποιημένα κύτταρα που βρίσκονται σε έμβρυα και ιστούς ενηλίκων.
Εχουν την ικανότητα να διαφοροποιηθούν σε ποικίλους κυτταρικούς τύπους μέσω της κυτταρικής διαφοροποίησης.
Η έρευνα σε ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα ξεκίνησε το 1998 και συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. δες και Μεσεγχυματικό Βλαστοκύτταρο