Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κλινικά ευρήματα για εφαρμογές ραδιοσυχνοτήτων

Προκαταρκτική αξιολόγηση   κλασματικής μονοπολικής (Unipolar)    συσκευής   ραδιοσυχνότων:  
Αποτελεσματική και με το πλεονέκτημα ότι είναι εντελώς ανώδυνη.

Προηγούμενες μελέτες έχουν δείξει, ότι η ενέργεια ραδιοσυχνοτήτων (RF) είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τη βελτίωση της χαλάρωσης του δέρματος.
Σε αντίθεση όμως με μονοπολικές και διπολικές συσκευές, ελάχιστα έχει μελετηθεί η unipolar συσκευή ( όπου η ενέργεια της ραδιοσυχνότητας διανέμεται ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ).


Μια προκαταρκτική μελέτη επιδίωξε να αξιολογήσει την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα μιας κλασματικής unipolar συσκευής RF, σε σχέση με την σύσφιξη του δέρματος προσώπου .


Σε αυτή την μελέτη συμμετείχαν 14 άτομα, με εύρος ηλικίας 32-80 ετών, που παρουσίαζαν ήπια ως μέτρια χαλάρωση του δέρματος.
Τα άτομα αυτά ,υποβλήθηκαν σε πέντε συνεδρίες με την εν λόγω συσκευή σε ένα διάστημα 2 εβδομάδων, και στη συνέχεια παρακολουθήθηκαν για 3 μήνες.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ,ότι το 35,7% των ασθενών παρουσίασαν σημαντική βελτίωση, το 50% μέτρια και 14,3% ελαφρά βελτίωση.
Περίπου 85,7% των ασθενών δήλωσε ότι ήταν είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι με τα αποτελέσματα σε 3-μήνες παρακολούθησης.
Βιοψίες δέρματος αποκάλυψαν μια αύξηση σε κολλαγόνο στο χόριο.
Κανένα από τα άτομα δεν εμφάνισε σοβαρές ανεπιθύμητες παρενέργειες κατά τη διάρκεια της εφαρμογής ή μετά .


Τα ευρήματά αυτά υποδηλώνουν , ότι η κλασματική unipolar RF, μπορεί να πραγματοποιηθεί με ασφάλεια στο πρόσωπο και είναι αποτελεσματική στην σύσφιξη του δέρματος.
Έχει ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες μορφές RF με το να είναι εντελώς ανώδυνη.

Κλασματική διπολική  ραδιοσυχνότητα  σε συνδυασμό με διπολική και  υπέρυθρο φως  Σημαντική βελτίωση των ρυτίδων με τα αποτελέσματα να διατηρούνται για τουλάχιστον έξη μήνες  


Ενισχυμένο πρωτόκολλο υψηλής ενέργειας για τη βελτίωση των ρυτίδων και της εμφάνισης του προσώπου
Αυτός ο συνδυασμός έχει αποδειχτεί και από προηγούμενες κλινικές μελέτες ως ασφαλής και αποτελεσματική μέθοδος για την βελτίωση των ρυτίδων
Σκοπός της τρέχουσας μελέτης,ήταν να αξιολογήσει ένα πρωτόκολλο υψηλής ενέργειας συνδυάζοντας διπολική ραδιοσυχνότητα και υπέρυθρο φως για την βελτίωση της κλινικής εικόνας της φωτογήρανσης.


Εβδομήντα δύο ασθενείς που παρουσίαζαν ήπιες έως μέτριες ρυτίδες προσώπου υποβλήθηκαν σε μια μόνο θεραπεία ολόκληρου του προσώπου (n = 54) ή δύο θεραπείες (n = 18) για ένα διαστήματα 6 εβδομάδων.
Τα αποτελέσματα έδειξαν,πως το συγκεκριμένο πρωτόκολλο προκαλεί σημαντική βελτίωση στην υφή του δέρματος ,τις ρυτίδες και στην συνολική εμφάνιση μετά από μία μόνο θεραπεία.
Τα αποτελέσματα εμφανίζονται σταδιακά με την πάροδο του χρόνου και διατηρούνται για τουλάχιστον 6 μήνες .

Clinical efficacy and safety evaluation of a novel fractional unipolar radiofrequency device on facial tightening: A preliminary report

Enhanced high‐energy protocol using a fractional bipolar radiofrequency device combined with bipolar radiofrequency and infrared light for improving facial skin appearance and wrinkles