Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Το Microneedling από πλευράς Κανονιστικού πλαισίου

Το   microneedling ( γνωστό επίσης ως   θεραπεία επαγωγής κολλαγόνου), έχει γίνει πολύ  δημοφιλής   θεραπεία   αναζωογόνησης του δέρματος.

Εξ αιτίας πιθανώς αυτής της δημοφιλίας του ,τίθεται όλο και πιο πιεστικά εκ μέρους μερίδας του ιατρικού κόσμου , το αίτημα να θεωρηθεί αυτό μια ιατρική πράξη και να απαγορευτεί η εφαρμογή του από μη γιατρούς.
Το καίριο επιχείρημα είναι, πως η διάτρηση του δέρματος είναι μια επεμβατική πράξη και θέτει σε κίνδυνο την υγεία του καταναλωτή .
Στις ΗΠΑ ,διεξάγεται αυτή την περίοδο μια έντονη συζήτηση τόσο για το αν αυτή η διαδικασία θα πρέπει να γίνεται σε κέντρα αισθητικής και σπα ,όσο και για το πλαίσιο που ορίζει τον τρόπο κυκλοφορίας στην αγορά των συγκεκριμένων συσκευών.

Το Ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο
Όπως συμβαίνει και με πολλές άλλες δημοφιλείς σύγχρονες πρακτικές ,δεν υπάρχει ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που να ρυθμίζει τα προσόντα και τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας και αυτής της διαδικασίας .
Ωστόσο , από το υπάρχον ήδη νομοθετικό πλαίσιο , μπορεί κανείς να οδηγηθεί σε ασφαλή συμπεράσματα ποιος και με τι προϋποθέσεις, μπορεί να ενεργεί εφαρμογές microneedling…
Τα κρίσιμα σημεία που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη αφορούν .
•Τον ορισμό της ιατρικής θεραπείας
•Τον ορισμό του καλλυντικού και της συνεπακόλουθης εφαρμογής
•Την σκοπούμενη χρήση ενός προϊόντος η μιας θεραπείας
Ορισμός ιατρικής θεραπείας
Ως ιατρική θεραπεία ορίζονται , οι δραστηριότητες ιατρών ,για την πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και τη θεραπεία ασθενειών
Ορισμός καλλυντικού
Ο όρος «καλλυντικό», περιγράφει σε γενικές γραμμές την προσωπική υγιεινή και φροντίδα ομορφιάς.
Με αυτόν τον τρόπο, επικεντρώνεται στη διατήρηση και τη βελτίωση της ευεξίας και ομορφιάς του ανθρώπινου σώματος

Η σκοπούμενη χρήση ενός προϊόντος
Ένα προϊόν ταξινομείται με βάση την σκοπούμενη χρήση που ορίζεται από τον κατασκευαστή του .
Έτσι, αν η σκοπούμενη χρήση μιας συσκευής είναι η θεραπεία , τότε υπάγεται στην οδηγία 93/42 περί ιατρικών συσκευών .
Σε αυτή την περίπτωση ,απαιτείται ειδική σήμανση CE
Αν από την άλλη μεριά , η σκοπούμενη χρήση της συσκευής είναι το αισθητικό αποτέλεσμα ,τότε υπάγεται στην οδηγία 2006/42 περί μηχανημάτων.
Σε αυτή την περίπτωση λαμβάνει γενική σήμανση CE
Καθώς οι κατασκευαστές είναι αυτοί που καθορίζουν την προβλεπόμενη χρήση των συσκευών τους ,είναι συνήθης πρακτική στην Ευρώπη , τεχνικά πανομοιότυπες συσκευές να κυκλοφορούν για διαφορετική χρήση..
Ιατρική και μη ιατρική φροντίδα από την σκοπιά των ευρωπαϊκών οδηγιών – Η περίπτωση του microneedling
Ένα προϊόν η μια εφαρμογή , εμπίπτει σε διαφορετικές οδηγίες ανάλογα με το σκοπούμενο αποτέλεσμα
Μια θεραπεία πχ κατά της ψωρίασης ή της ατοπικής δερματίτιδας είναι ιατρική πράξη .
Όμως ,η αντιμετώπιση του ερεθισμού και της φαγούρας του δέρματος από τις ίδιες ασθένειες, είναι αισθητική πράξη .

Σε αυτό το πνεύμα των ευρωπαϊκών κανονισμών, μια θεραπεία σε άρρωστο δέρμα με microneedling με η χωρίς συνδυασμό τοπικών φαρμάκων , με σκοπό να θεραπεύσει ή να μετριάσει την παθολογική κατάσταση του δέρματος, θεωρείται ως μία ιατρική πράξη
Μια εφαρμογή σε υγιές ή ταλαιπωρημένο δέρμα , σε συνδυασμό με καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό ένα αισθητικό αποτέλεσμα , είναι μια αισθητική πράξη .
Σύγκριση του microneedling με το τατουάζ και το μόνιμο μακιγιάζ
Και στην περίπτωση του τατουάζ , η διάκριση μεταξύ ιατρικών και αισθητικών επεμβάσεων, γίνεται αποκλειστικά με κριτήριο την σκοπούμενη χρήση της θεραπείας.
Το τατουάζ στο στήθος για παράδειγμα για καλλωπιστικούς λόγους θεωρείται αισθητική πράξη , ενώ όταν πρόκειται για μετα χειρουργική αποκατάσταση του μαστού ορίζεται ως ιατρική πράξη
Εδώ και μια 20ετια , ο εξειδικευμένος τομέας του τατουάζ προσώπου ,έχει καθιερωθεί πανευρωπαϊκά με την ονομασία «μόνιμο μακιγιάζ».
Σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες η εκπαίδευση στο μόνιμο μακιγιάζ είναι τμήμα της κατάρτισης αισθητικών .
Πολλές συζητήσεις γίνονται για την δημιουργία ενός εξειδικευμένου νομοθετικού πλαισίου που να περιγράφει τα προσόντα των επαγγελματιών καθώς και το προϊόντα που χρησιμοποιούν στο τομέα αυτό
Δεν αποκλείεται στο μέλλον να δούμε μια αντίστοιχη πολιτική για όλες τις πρακτικές που έχουν σχέση με εφαρμογές διάτρησης του δέρματος .