Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Γνωμοδοτήσεις

Η διαπέραση του δέρματος δεν είναι σχετική με το δυναμικό ευαισθητοποίησης

Η διαπέραση του δέρματος δεν είναι σχετική με το δυναμικό ευαισθητοποίησης

Η  ικανότητα μιας χημικής ουσίας να διαπεράσει το δέρμα  μπορεί να  μην είναι σχετική  με το δυναμικό ευαισθητοποίησης του δέρματος 
Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η αμερικανική EPA - Οργανισμός Περιβαλλοντικής Προστασίας (US Environmental Protection Agency)

Η μελέτη της EPA , αμφισβητεί ευθέως την ευρέως διαδεδομένη θεωρία, ότι δηλαδή οι χημικές ουσίες με υψηλό μοριακό βάρος (MW) – θεωρούνται πολύ μεγάλες για να διαπεράσουν το δέρμα – και έτσι είναι απίθανο να είναι αλλεργιογόνες.

Η επιστημονική ομάδα της EPA ανέλυσε τα δεδομένα του REACH για τους ευαισθητοποιητές δέρματος .

Από τις ουσίες που εξετάστηκαν , περίπου 200 είχαν μοριακό βάρος (MW) άνω των 599

Εξ αυτών, 33 βρέθηκαν να είναι ευαισθητοποιητές δέρματος.

«Τέτοια παραδείγματα βοηθούν να «διαψευσθεί η ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση, ότι ουσίες με ένα MW> 500 δεν είναι επιβλαβείς, ερεθιστικές εξ αιτίας της αδυναμίας τους να διαπερνούν εύκολα την κεράτινη στιβάδα», γράφουν οι ερευνητές στο Journal of Applied Toxicology.

Φυσικοχημικοί παράμετροι όπως το μοριακό βάρος (MW) και ένα συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού (Log Kow) – ο οποίος δίνει ένα μέτρο ως προς το πόσο το νερό αγαπά μια ουσία – χρησιμοποιούνται ευρέως για να προταθούν τα όρια ευαισθητοποίησης του δέρματος, με βάση την διείσδυση (MW> 500 και ένα αρχείο καταγραφής Kow <1).
Είναι γενικά αποδεκτό ότι ουσίες με μοριακό βάρος που υπερβαίνει τα 500 είναι απίθανο να είναι ερεθιστικό. Εν τω μεταξύ, ουσίες με Log Kow < 1 πιστεύεται ότι είναι πολύ υδρόφιλες και επομένως μπορούν να διαπεράσουν την κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας .

Ωστόσο τα παραδείγματα της μελέτης , διαψεύδουν το όριο MW 500 .

Η ομάδα εξέτασε επίσης την επίπτωση των ευαισθητοποιητών δέρματος πάνω και κάτω από ένα log Kow 1. Έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 37 ευαισθητοποιητές από 305 ουσίες με τιμές log Kow κάτω από το 0.

Μια άλλη παράμετρος , είναι ότι τα όρια του μοριακού βάρους βασίζονται σε μια ευρέως διαδεδομένη εσφαλμένη αντίληψη ότι η ικανότητα να διεισδύουν στην κεράτινη στιβάδα αποτελεσματικά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ευαισθητοποίησης του δέρματος.

Ωστόσο ,σύμφωνα με τους ερευνητές της EPA , οι ευαισθητοποιητές μπορεί να γίνουν βιοδιαθέσιμοι περνώντας μέσα από τους θύλακες των τριχών ή ιδρωτοποιούς αδένες….

Υποαλλεργικά Καλλυντικά – Ισχυρισμοί & τεκμηρίωση

Κριτήρια για ισχυρισμούς υποαλλεργικών καλλυντικών (παράρτημα IV κανονισμός αριθ. 655/2013)

Ο ισχυρισμός «υποαλλεργικό» μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο στις περιπτώσεις όπου το καλλυντικό σχεδιάστηκε ειδικά για να ελαχιστοποιεί το αλλεργιογόνο δυναμικό του.

Το υπεύθυνο πρόσωπο θα πρέπει να έχει αποδείξεις που υποστηρίζουν τον ισχυρισμό και επιβεβαιώνουν ένα πολύ χαμηλό αλλεργιογόνο δυναμικό του προϊόντος μέσω επιστημονικών δεδομένων και αξιόπιστων στατιστικών .

Αυτή η αξιολόγηση θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς υπό το πρίσμα νέων δεδομένων

Εάν ένα καλλυντικό προϊόν ισχυρίζεται ότι είναι υποαλλεργικό, η παρουσία γνωστών αλλεργιογόνων ή πρόδρομων αλλεργιογόνων ουσιών θα πρέπει να αποφεύγονται εντελώς, ιδίως όσον αφορά τις ουσίες ή τα μείγματα που :

  • Αναγνωρίστηκαν ως ευαισθητοποιητές από την SCCS
  • Εχουν αναγνωριστεί ως ευαισθητοποιητές του δέρματος από άλλες επίσημες επιτροπές αξιολόγησης κινδύνου ·
  • Εμπίπτουν στην ταξινόμηση ευαισθητοποιητών του δέρματος της κατηγορίας 1, υποκατηγορία 1Α ή υποκατηγορία 1Β, στην βάσει νέων κριτηρίων που καθορίζονται από τον Κανονισμό CLP
  • Προσδιορίζονται από την εταιρεία με βάση την αξιολόγηση παραπόνων καταναλωτών
  • Είναι γενικά αναγνωρισμένα ως αλλεργιογόνα στην επιστημονική βιβλιογραφία. ή για τα οποία λείπουν στοιχεία σχετικά με το ευαισθητοποιητικό τους δυναμικό.

Η χρήση του ισχυρισμού «υποαλλεργικό» δεν εγγυάται την πλήρη απουσία κινδύνου αλλεργικής αντίδρασης και το προϊόν δεν πρέπει να δίνει διαφορετική εντύπωση .

Οι εταιρείες θα πρέπει να εξετάσουν αν οι καταναλωτές, στην αντίστοιχη χώρα, κατανοούν τον ισχυρισμό «υποαλλεργικο».
Εάν είναι απαραίτητο, περαιτέρω πληροφορίες ή διευκρινίσεις θα πρέπει να διατεθούν.

Για αιθέρια έλαια

Δείτε την γνωμοδότηση

Για το αρωματικό συστατικό Lilial

Δείτε την γνωμοδότηση

Για το τεστ αλλεργίας βαφών

Δείτε την γνωμοδότηση