Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ενδοκρινικοί Διαταράκτες

Τι είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες

Endocrine Disrupting Chemicals (EDCs): Χημικές ουσίες ύποπτες για την διαταραχή του ορμονικού συστήματος
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας καθόρισε το 2002 έναν ενδοκρινικό διαταράκτη ως ουσία ή μείγμα που μεταβάλλει τη λειτουργία του ενδοκρινικού συστήματος και συνεπώς προκαλεί δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία σε έναν ζώντα οργανισμό ή στους απογόνους του ή σε υποπληθυσμούς. Σύνδεση

Εκθεση της WHO

Τον Φεβρουάριο του 2013 , ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) και το περιβαλλοντικό πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), δημοσίευσαν μια έκθεση σύμφωνα με την οποία , “κοινές συνθετικές χημικές ουσίες είναι ύποπτες για διαταραχή του ορμονικού συστήματος και θα μπορούσαν να είναι υπεύθυνες για σοβαρά προβλήματα υγείας .Σύνδεση

EDCs & Καλλυντικά

  • Δημοφιλή στα καλλυντικά συστατικά ύποπτα για ενδοκρινικές διαταραχές
  • Δεν είναι σαφές αν τα parabens είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες
  • Αμφισβητήσεις για την βλαπτικότητα των parabens και διαφωνίες για την ασφάλεια της ρεσορκινόλης …Σύνδεση

Πολιτικές της ΕΕ για τους EDCs

  • Σύστημα Ενημέρωσης για τις ενδοκρινείς ενεργές ουσίες Endocrine Active Substances Information System (EASIS
  • Επιστημονικά κριτήρια για τον εντοπισμό των ενδοκρινικών διαταρακτών στον τομέα των φυτοφαρμάκων .Σύνδεση