Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

EDCs & Καλλυντικά

Προϊόντα μαλλιών και ενδοκρινικοί διαταράκτες

Ερευνα έδειξε υψηλά επίπεδα συγκέντρωσης ύποπτων για ενδοκρινικές διαταραχές χημικών , στο σύνολο των προϊόντων που εξετάστηκαν Είσοδος

Δεν είναι σαφές αν τα parabens είναι ενδοκρινικοί διαταράκτες

Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε το Ολλανδικό Εθνικό Ινστιτούτο (RIVM), . Είσοδος

Διαφωνίες για την ασφάλεια της ρεσορκινόλης

Έντονος διάλογος για ένα δημοφιλές συστατικό καλλυντικών
Θύμα της γραφειοκρατίας συνεπεία του Brexit, ή βάσιμα ύποπτο ; Είσοδος

Δημόσια διαβούλευση για δημοφιλή συστατικά καλλυντικών

Η Ε. Ε ζητά την υποβολή στοιχείων για 14 συστατικά που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά Είσοδος