Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επανεξέταση της ασφάλειας του διοξειδίου του τιτανίου

Νέα αξιολόγηση της ασφάλειας μετά το ενδεχόμενο ταξινόμησης του συστατικού ως καρκινογόνου

Μέχρι στιγμής , το διοξείδιο του τιτανίου έχει εγκριθεί για χρήση στα καλλυντικά σε δύο συγκεκριμένες εφαρμογές:
ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας, σε συγκέντρωση μέχρι 25%. και
ως χρωστική ουσία

Ωστόσο, το συστατικό ενδέχεται να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 2 στο πλαίσιο του Κανονισμού CLP.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Κανονισμού Καλλυντικών που εγκρίθηκε πέρυσι , όλες οι ουσίες CMR πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του παραρτήματος II του κανονισμού .
Αυτό σημαίνει ότι οι ουσίες που εντάσσονται στο παράρτημα II δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά .

Η Ένωση Ευρωπαϊκής βιομηχανίας Καλλυντικών Cosmetics Europe υπέβαλε φάκελο τον περασμένο Ιανουάριο για να υποστηρίξει την ασφάλεια χρήσης διοξειδίου του τιτανίου .

Η SCCS θα αξιολογήσει εάν – υπό το πρίσμα της ταξινόμησης – το διοξείδιο του τιτανίου είναι ασφαλές:
όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε καλλυντικά προϊόντα μέχρι μέγιστης συγκέντρωσης 25%, σύμφωνα με την καταχώριση 27 του παραρτήματος VI ·
ως χρωστική ουσία, σύμφωνα με την καταχώριση 143 του παραρτήματος IV · και
ως συστατικό σε όλα τα άλλα καλλυντικά προϊόντα.

Σε περίπτωση που θεωρεί ότι η μέγιστη συγκέντρωση είναι 25% μη ασφαλής, η επιτροπή θα καθορίσει επίσης ποια συγκέντρωση θεωρείται ασφαλής για χρήση στα καλλυντικά προϊόντα.

Η επιτροπή έχει έξι μήνες για να προετοιμάσει τη γνώμη της.

Κέντρο Γνώσης

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ