Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επανεξέταση της ασφάλειας του διοξειδίου του τιτανίου

Νέα αξιολόγηση της ασφάλειας μετά το ενδεχόμενο ταξινόμησης του συστατικού ως καρκινογόνου

Μέχρι στιγμής , το διοξείδιο του τιτανίου έχει εγκριθεί για χρήση στα καλλυντικά σε δύο συγκεκριμένες εφαρμογές:
ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας, σε συγκέντρωση μέχρι 25%. και
ως χρωστική ουσία

Ωστόσο, το συστατικό ενδέχεται να ταξινομηθεί ως καρκινογόνο κατηγορίας 2 στο πλαίσιο του Κανονισμού CLP.

Σύμφωνα με την αναθεώρηση του Κανονισμού Καλλυντικών που εγκρίθηκε πέρυσι , όλες οι ουσίες CMR πρέπει να περιληφθούν στον κατάλογο των απαγορευμένων ουσιών του παραρτήματος II του κανονισμού .
Αυτό σημαίνει ότι οι ουσίες που εντάσσονται στο παράρτημα II δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά .

Η Ένωση Ευρωπαϊκής βιομηχανίας Καλλυντικών Cosmetics Europe υπέβαλε φάκελο τον περασμένο Ιανουάριο για να υποστηρίξει την ασφάλεια χρήσης διοξειδίου του τιτανίου .

Η SCCS θα αξιολογήσει εάν – υπό το πρίσμα της ταξινόμησης – το διοξείδιο του τιτανίου είναι ασφαλές:
όταν χρησιμοποιείται ως φίλτρο υπεριώδους ακτινοβολίας σε καλλυντικά προϊόντα μέχρι μέγιστης συγκέντρωσης 25%, σύμφωνα με την καταχώριση 27 του παραρτήματος VI ·
ως χρωστική ουσία, σύμφωνα με την καταχώριση 143 του παραρτήματος IV · και
ως συστατικό σε όλα τα άλλα καλλυντικά προϊόντα.

Σε περίπτωση που θεωρεί ότι η μέγιστη συγκέντρωση είναι 25% μη ασφαλής, η επιτροπή θα καθορίσει επίσης ποια συγκέντρωση θεωρείται ασφαλής για χρήση στα καλλυντικά προϊόντα.

Η επιτροπή έχει έξι μήνες για να προετοιμάσει τη γνώμη της.

Κέντρο Γνώσης

ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ /ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ