Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επιβράδυνση της ευρωπαϊκής αγοράς καλλυντικών

Η ευρωπαϊκή βιομηχανία καλλυντικών εξακολουθεί να είναι ο ηγέτης της παγκόσμιας αγοράς ,όμως το 2016 σημείωσε μείωση της ανάπτυξής της ,σε σύγκριση με το 2015

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Cosmetics Europe , ο ευρωπαϊκός μέσος όρος της μείωσης ήταν -1,1%
Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στην Δανία (-14,3%) και το Ηνωμένο Βασίλειο
(-11,4%).
Η μείωση στην Ελλάδα κυμάνθηκε στο -0,7%
Σε σχέση με τα προϊόντα, όλες οι κατηγορίες σημείωσαν μείωση με εξαίρεση το μακιγιάζ (+ 0,8% ).
Παρ όλα αυτά , η Ευρώπη παραμένει ο παγκόσμιος ηγέτης των καλλυντικών προϊόντων. Το 2016, η ευρωπαϊκή αγορά καλλυντικών αποτιμήθηκε στα 77 δισεκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την Ευρώπη τη μεγαλύτερη αγορά καλλυντικών προϊόντων στον κόσμο.
Το διεθνές εμπόριο αποτελεί κρίσιμο στοιχείο της ευρωπαϊκής βιομηχανίας.
Οι εξαγωγές καλλυντικών άγγιξαν τα 18 δις ευρώ το 2016.
Οι εξαγωγές αυτές είναι ιδιαίτερα σημαντικές σε χώρες που πλήττονται έντονα από την κρίση του ευρώ , όπου ο τομέας των καλλυντικών βοηθά στην εξασφάλιση της εθνικής οικονομικής ανάκαμψης.
Η Γαλλία και η Γερμανία, ακολουθούμενη από την Ιταλία και την Ισπανία είναι οι κύριοι ευρωπαίοι εξαγωγείς καλλυντικών προϊόντων.
Ελληνική Βιομηχανία Καλλυντικών
Αντιστάσεις στην κρίση, σε σχέση και με άλλους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, έχει επιδείξει ο κλάδος των ελληνικών καλλυντικών καθώς η μείωση του κύκλου εργασιών του στην περίοδο 2013- 2016 δεν αναμένεται να ξεπεράσει το 2,2% – 2,5%.

Όπως αποτυπώνεται στο Πρωτόκολλο Συνεργασίας που υπογράφει μεταξύ του Πανελλήνιου Συνδέσµου Βιοµηχάνων και Αντιπροσώπων Καλλυντικών και Αρωµάτων (ΠΣΒΑΚ) και της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου ( ΕΣΕΕ ) το Μάρτιο του 2017 ,
βάσει των πλέον πρόσφατων διαθέσιµων στοιχείων οµαδοποιηµένων Ισολογισµών επιχειρήσεων, ο κύκλος εργασιών στην Ελλάδα διαµορφώνεται περίπου στα 750 εκατ. ευρώ.

Σύµφωνα µε τα στοιχεία αυτά, η ανάκαµψη του κλάδου αποδεικνύεται πρόσκαιρη, ενώ τα κέρδη προ φόρου εισοδήµατος όπως και τα EBITDA συρρικνώνονται ραγδαία κατά 28,2% και 22,1% αντίστοιχα, εξέλιξη αν µη τι άλλο ενδεικτική του µεγέθους των πιέσεων που έχουν ασκηθεί στη δραστηριότητα των καλλυντικών.

Εντούτοις, και εξαιτίας της δυναµικής που έχει αναπτύξει στη διάρκεια των τελευταίων ετών ο υποκλάδος, η µείωση του κύκλου εργασιών του στην περίοδο 2016/2013 δεν αναµένεται να ξεπεράσει το 2,2% – 2,5%, αναδεικνύοντας τις αντιστάσεις αλλά παράλληλα και τις µεγάλες δυνατότητες και προοπτικές του.

Στο « Πρωτόκολλο Συνεργασίας» αναφέρεται επίσης , πως ο κλάδος έχει αναπτύξει τη δυναµική του, και µπορεί να αναδείξει τα δυνατά του σηµεία (υψηλή πιστότητα-brand loyalty, ισχυρή παρουσία εγχώριων παραγωγών στο εξωτερικό, οργανωµένο δίκτυο διανοµής στη χώρα) και να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που προσφέρονται (αύξηση εξαγωγών και βαθµού διείσδυσης σε ξένες αγορές, ανάπτυξη νέων, µοναδικών φυτικών προϊόντων βάσει των εγχώριων πρώτων υλών κλπ).