Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επιθέματα μικροβελόνας για τη χορήγηση δραστικών ουσιών μέσω του δέρματος

Πιλοτική μελέτη για την αποτελεσματικότητα ενός νέου επιθέματος μικροβελόνας για την αναζωογόνηση της ρινοχειλικής πτυχής
Το επίθεμα  μικροβελόνας εισήχθη πρόσφατα για τη χορήγηση φαρμάκων μέσω του δέρματος και έχει χρησιμοποιηθεί για τη βελτίωση της διαδερμικής χορήγησης δραστικών παραγόντων, όπως φάρμακα και εμβόλια, σε διάφορους ιατρικούς τομείς. 
Παράλληλα   έχουν αναπτυχθεί για ένα ευρύ φάσμα αισθητικών  εφαρμογών με βάση τις αρχές της διαδερμικής χορήγησης φαρμάκων. Ωστόσο, οι κλινικές δοκιμές των επιθεμάτων μικροβελόνας για αναζωογόνηση του δέρματος παραμένουν περιορισμένες.

Επιστήμονες στην Ταϋλάνδη μέτρησαν την αποτελεσματικότητας ενός πρόσφατα σχεδιασμένου επιθέματος μικροβελόνας σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ (ΗΑ) για τη βελτίωση της ρινοχειλικής πτυχής.

Η παρούσα κλινική μελέτη διερεύνησε την αποτελεσματικότητα των επιθεμάτων μικροβελόνων για τη βελτίωση των ρινοχειλικών πτυχών.

Τα ευρήματα έδειξαν πως η εφαρμογή ενός επιθέματος μικροβελόνας με διάλυμα υαλουρονικού οξέος 1,8% ή μόνο ενός επιθέματος μικροβελόνας ήταν και οι δύο αποτελεσματικές θεραπείες για τη βελτίωση των ρυτίδων του προσώπου στις ρινοχειλικές πτυχές.

Συμπερασματικά, η χρήση ενός επιθέματος μικροβελόνας μόνο έχει την ίδια αποτελεσματικότητα με ένα επίθεμα μικροβελόνας συν 1,8% διάλυμα ΗΑ για τη βελτίωση των ρυτίδων στις ρινοχειλικές πτυχές. Συγκεκριμένα, τα επιθέματα μικροβελόνας από μόνα τους υπόσχονται βελτίωση των ρυτίδων με ευνοϊκό προφίλ ασφάλειας.
Δεδομένου ότι η τρέχουσα μελέτη επικεντρώθηκε μόνο σε γυναίκες συμμετέχουσες από την Ταϊλάνδη και σε χαμηλή συγκέντρωση διαλύματος HA χωρίς διασταυρούμενη σύνδεση, περαιτέρω κλινικές δοκιμές με μεγαλύτερο πληθυσμό, ευρύτερο φάσμα τύπων δέρματος συμμετεχόντων και υψηλότερες συγκεντρώσεις ή πιθανώς διασυνδεδεμένο τύπο HA λύση, θα είναι επωφελής για την επέκταση αυτών των αποτελεσμάτων. Επιπλέον, είναι δικαιολογημένη μια μακροπρόθεσμη μελέτη παρακολούθησης για τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας των παρατηρούμενων επιπτώσεων.

skin research &technology
Efficacy of a novel microneedle patch for rejuvenation of the nasolabial fold