Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επικίνδυνες κρέμες λεύκανσης σε χώρες της Αφρικής & Ασίας

Η εκτόξευση της δημοφιλίας λευκαντικών κρεμών οδηγεί και στην αύξηση επικίνδυνων συστατικών που προστίθενται σε αυτά τα σκευάσματα
Μια
παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιηθηκε από την μη Κυβερνητική οργάνωση Zero Mercury (ZMWG) ,βρήκε επικίνδυνα επίπεδα υδραργύρου σε λευκαντικές κρέμες σε 15 χώρες της Ασίας και της Αφρικής.

Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του είναι ιδιαίτερα τοξικά για τον άνθρωπο, ειδικά για το αναπτυσσόμενο νευρικό σύστημα. Είναι επίσης επιβλαβή για τα οικοσυστήματα και τους πληθυσμούς άγριων ζώων.
Σε επίπεδο Ευρώπης , απαγορεύεται η χρήση του σε καλλυντικά προϊόντα ενώ παράλληλα επιδιώκεται και η προοδευτική απόσυρσή του από την Ευρωπαϊκή αγορά.
Έτσι το 2016 , τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα συμφώνησαν να ενισχύσουν περαιτέρω το κανονιστικό πλαίσιο για τον υδράργυρο με μια σημαντική μείωση της χρήσης οδοντικού αμαλγάματος και απαγόρευση των γεμισμάτων οδοντικού αμαλγάματος για παιδιά κάτω των 15 ετών και για έγκυες και θηλάζουσες γυναίκες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο , η σύμβαση Minamata, η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Αύγουστο του 2017, αποσκοπεί στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος από τις επικίνδυνες επιπτώσεις του υδραργύρου. Μέχρι στιγμής, 98 χώρες έχουν την υπογράψει πλήρως.

Παρ όλα αυτά ο υδράργυρος επανακάμπτει θεαματικά παράλληλα με την αύξηση της δημοφιλίας της λεύκανσης προσώπου ιδιαίτερα ανάμεσα σε μαύρο πληθυσμό.

Η Ομάδα Εργασίας Zero Mercury (ZMWG) , έχει εξελιχθεί σε διεθνή συμμαχία σχεδόν εκατό μη κυβερνητικών οργανώσεων που ασχολούνται με το περιβάλλον και την υγεία ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.
Ο κύριος στόχος της ZMWG είναι να επηρεάσει σημαντικές πολιτικές εξελίξεις για τη μείωση των εκπομπών υδραργύρου και της έκθεσης του ανθρώπου σε αυτόν .
Με την δημοσιοποίηση της πρόσφατης έρευνας της η ZMWG εξέδωσε και μια σειρά από συστάσεις που περιλαμβάνουν:
-Τον αυστηρότερο έλεγχο για παράνομα εισαγόμενων καλλυντικών
-Την ευαισθητοποίηση του κοινού  για τους κινδύνους τοξικών καλλυντικών
-Το μποϊκοτάζ διαφημίσεων που δημιουργούν διακρίσεις λόγω χρώματος
-Την ενθάρρυνση υπό ανάπτυξη χωρών για την δημιουργία θεσμικού πλαισίου επισήμανσης των καλλυντικών προϊόντων τους