Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επικαιροποιήσεις -Προϊόντα ακαθόριστης ταξινόμησης

Στο ενημερωμένο εγχειρίδιο για "οριακά προϊόντα"   -2020- προστέθηκαν τα σετ καλλυντικών και σαπούνια που χρησιμοποιούνται για διπλή χρήση

Σετ καλλυντικών:
Δεν υπάρχει ορισμός ενός σετ καλλυντικών στον κανονισμό για τα καλλυντικά της ΕΕ. Για τους σκοπούς του Εγχειριδίου, τα σετ καλλυντικών ορίζονται ως καλλυντικά προϊόντα που αποτελούνται από συστατικά που πρόκειται να αναμιχθούν και απαιτούν κάποια μορφή χειρισμού / προετοιμασίας από τον τελικό χρήστη, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και μια συγκεκριμένη σύνθεση.
Επομένως, τα κιτ καλλυντικών που αποτελούνται από συστατικά που πρέπει να αναμιχθούν σύμφωνα με σαφείς σχετικές / συνδεδεμένες οδηγίες, όπου το τελικό προϊόν που προορίζεται έχει αποκλειστικό ή κύριο σκοπό καλλυντικών, θεωρούνται καλλυντικά προϊόντα.

Ουσίες και μείγματα, τα οποία δεν συνδέονται με συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με τον τρόπο παρασκευής καλλυντικών προϊόντων από αυτά, και όπου τα συστατικά δεν αποτελούν καλλυντικά από μόνα τους, δεν είναι καλλυντικά. Για αυτές τις ουσίες και μείγματα, ισχύει ο κανονισμός ταξινόμησης, επισήμανσης και συσκευασίας (CLP).

Στα σύνορα μεταξύ καλλυντικών και φαρμάκων 

Οριακά προϊόντα από την σκοπιά του κανονισμού καλλυντικών

Σαπούνι διπλής λειτουργίας (προσωπική και πλυντηρίου):
Προϊόντα που έχουν κύρια λειτουργία καλλυντικών για τον καθαρισμό του σώματος και δευτερεύουσα μη καλλυντική λειτουργία απορρυπαντικού ρούχων ,εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού της ΕΕ για τα καλλυντικά (υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλα τα άλλα κριτήρια), καθώς το προϊόν έχει την κύρια λειτουργία καθαρισμού εξωτερικών μερών του ανθρώπινου σώματος.

Αυτή η ταξινόμηση ως καλλυντικό προϊόν δεν αποκλείεται από το γεγονός ότι ένα τέτοιο προϊόν διπλής χρήσης μπορεί επίσης να χαρακτηριστεί ως απορρυπαντικό βάσει του κανονισμού της ΕΕ για τα απορρυπαντικά.
Εάν ένα σαπούνι ισχυρίζεται ότι έχει διπλή λειτουργία ως καλλυντικό προϊόν και ως απορρυπαντικό ,και εάν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής και των δύο κανονισμών, πρέπει να συμμορφώνεται τόσο με τα νομικά καθεστώτα όσο και με τις απαιτήσεις τους.


Borderline products manual on the scope of application of the Cosmetics Regulation (EC) No 1223/2009
September 2020, version 5.2

Ροή Ειδήσεων από την Ψηφιακή Βιβλιοθήκη Μας