Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επικαιροποιήσεις της ΕΕ για συστατικά nano στα καλλυντικά

Σε Γνωμοδότηση που δημοσιεύτηκε στις 5 Οκτωβρίου , η επιστημονική επιτροπή για καταναλωτικά προϊόντα (SCCS) , δημοσιοποίησε την γνώμη της για την λίστα νανοϋλικών του 2019.

Το χρονικό της Γνωμοδότησης

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG GROW) ,απέστειλε στην SCCS εντολή για διερεύνηση σχετικά με την ασφάλεια των νανοϋλικών στα καλλυντικά. Η ΕE ζητούσε γνωμοδότηση σε δυο κεντρικά σημεία:

  1. Για νανοϋλικά, που δημοσιεύθηκαν στο κατάλογο νανοϋλικών του 2019, για τα οποία μπορούν να εντοπιστούν συγκεκριμένες δικαιολογημένες ανησυχίες ,προκειμένου να καταρτιστεί κατάλογος προτεραιότητας νανοϋλικών για την εκτίμηση κινδύνου.
  2. Για νανοϋλικά με ασαφείς γνώμες της SCCS, όπως [Colloidal Silver (nano) , Styrene / Acrylates συμπολυμερές (nano) + Sodium ) και αν συντρέχει λόγος επανεξέτασης τους, λαμβάνοντας υπόψη τη δημοσιευμένη επιστημονική βιβλιογραφία.

Το σκεπτικό της SCCS

Μέσω μιας επισκόπησης των διαθέσιμων πληροφοριών και της εμπειρογνωμοσύνης, η SCCS εντόπισε ορισμένες πτυχές των νανοϋλικών που αποτελούν βάση ανησυχίας για την ασφάλεια της υγείας των καταναλωτών όταν χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα. Αυτές περιλαμβάνουν:

Φυσικοχημικές πτυχές που σχετίζονται με:
-Πολύ μικρές διαστάσεις των συστατικών σωματιδίων.
-Διαλυτότητα / επιμονή / πιθανή συσσώρευση στο σώμα.
-Χημική φύση και τοξικότητα του νανοϋλικού ·
-Φυσικά / μορφολογικά χαρακτηριστικά των συστατικών των σωματιδίων ·

Πτυχές έκθεσης που σχετίζονται με:
-Τη συχνότητα και τη ποσότητα που χρησιμοποιείται , είτε όταν
ο αριθμός / τύπος καταναλωτικών προϊόντων που χρησιμοποιούνται είναι σχετικά υψηλός ή και όταν υπάρχει δυνατότητα συστηματικής έκθεσης του καταναλωτή σε νανοσωματίδια.

Άλλες πτυχές που σχετίζονται με:
Καινοτόμες ιδιότητες, δραστηριότητα ή λειτουργία και συγκεκριμένες
ανησυχίες που προκύπτουν από τον τύπο του προϊόντος
.
Για νανοϋλικά με ασαφείς γνώμες απο την SCCS
Για νανοϋλικά με ασαφείς γνώμες απο την SCCS, όπως [Colloidal Silver (nano)), συμπολυμερές Styrene / Acrylates (nano) + Sodium styrene / Acrylates συμπολυμερές (nano) (SCCS / 1595/18) και Silica, ενυδατωμένο πυρίτιο, και
Silica Surface Modified with Alkyl Silylates (nano form) , ζητείται περαιτέρω εκτίμηση κινδύνου .

Scientific advice on the safety of nanomaterials in cosmetics
The SCCS adopted this document 28 by written procedure on 5 October 2020

Σχετικά θέματα :