Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επιμόρφωση

Συνεχόμενη Κατάρτιση για επαγγελματίες του Κλάδου Ομορφιάς & Ευεξίας  

Επαγγελματική Βιβλιοθήκη

Νέο περιβάλλον προσεχώς /σύνδεση με τις ψηφιακές τάξεις …

Διαδραστική online αίθουσα διδασκαλίας

΄Πρόσβαση με αίτηση συμμετοχής

Επιμορφωτικά προγράμματα εξ αποστάσεως και δεν απαιτούν φυσική παρουσία.
Απαιτούν απλή σύνδεση στο internet.
Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή.
Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό.
Δείτε περισσότερα

Ολα τα επιμορφωτικά προγράμματα