Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Διαδραστική online αίθουσα διδασκαλίας

Επιμορφωθείτε από την άνεση του σπιτιού σας και στον χρόνο που εσείς επιλέγετε

Εξ αποστάσεως ασύγχρονη επιμόρφωση
Η ασύγχρονη εκπαίδευση δεν απαιτεί την ταυτόχρονη συμμετοχή των μαθητών και των εισηγητών.
Οι μαθητές δεν είναι ανάγκη να βρίσκονται συγκεντρωμένοι μαζί στον ίδιο χώρο ή την ίδια χρονική στιγμή.

Αντίθετα, μπορούν να επιλέγουν μόνοι τους το προσωπικό τους εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο και να συλλέγουν το εκπαιδευτικό υλικό σύμφωνα με αυτό.

Μεθοδολογία

  • Οι συμμετέχοντες λαμβάνουν ενημερωτικό /επιμορφωτικό υλικό και ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
  • Μελετούν το υλικό στο χρόνο που αυτοί επιθυμούν
  • Συμπληρώνουν τεστ αξιολόγησης και επαληθεύουν τις γνώσεις που αποκόμισαν (επαναλαμβάνουν τα τεστ όσες φορές επιθυμούν )
  • Μπορούν να επικοινωνούν και να απευθύνουν ερωτήσεις στον διαχειριστή του προγράμματος και τους εκπαιδευτικούς
  • Στο τέλος της διαδικασίας, συμμετέχουν σε διαγωνισμό αξιολόγησης των γνώσεών του και λαμβάνουν αντίστοιχη βεβαίωση συμμετοχής

Προγράμματα

κλικ εδω

Οδηγίες διαχείρισης της πλατφόρμας

Κλικ εδω