Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Ανανεώστε τις γνώσεις σας για την νομοθεσία στα καλλυντικά, σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Στόχοι του προγράμματος
Αναγνώριση των βασικών στοιχείων του Κανονισμού .
Γνωριμία με τους μηχανισμούς της ΕΕ για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών
Κατανόηση των πολιτικών της ΕΕ για τις SVHC ουσίες
Αξιολόγηση των ισχυρισμών για τις ιδιότητες των δραστικών συστατικών

Επισήμανση των καλλυντικών(περιεχόμενα)

Αριθμός Παρτίδας & Γραμμωτός Κώδικας

  • Batch number
  • Bar code
  • Γλωσσάριο Επισήμανσης

Ανάλυση των επισημάνσεων στο προϊόν

Γλωσσάριο επισήμανσης

Σύμφωνα με το κανονισμό, οι πληροφορίες επισήμανσης για τα καλλυντικά προϊόντα οφείλουν να περιλαμβάνουν ευρετήριο των συστατικών.

Επόμενες θεματικές ενότητες :

  • Προσδιορίζοντας τα καλλυντικά προϊόντα
  • Κριτήρια παραγωγής
  • Μηχανισμοί Αξιολόγησης της ασφάλειας

Αποκτείστε πρόσβαση στις βιβλιοθήκες του Aesthetics.GR

Συνδεθείτε μαζί μας