Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Θεματικές Βιβλιοθήκες -Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά

Ανανεώστε τις γνώσεις σας για την νομοθεσία στα καλλυντικά, σε ένα ευέλικτο πρόγραμμα επιμόρφωσης

Στόχοι του προγράμματος
Αναγνώριση των βασικών στοιχείων του Κανονισμού .
Γνωριμία με τους μηχανισμούς της ΕΕ για την αξιολόγηση της ασφάλειας των καλλυντικών
Κατανόηση των πολιτικών της ΕΕ για τις SVHC ουσίες
Αξιολόγηση των ισχυρισμών για τις ιδιότητες των δραστικών συστατικών

Ενοτητες

Προσδιορίζοντας τα καλλυντικά προϊόντα

 • Ορισμοί
 • Κοινά κριτήρια ισχυρισμών για τις ιδιότητες των καλλυντικών
 • Προϊόντα ακαθόριστης ταξινόμησης (border line products)

Επισήμανση των καλλυντικών

 • Batch number
 • Bar code
 • Γλωσσάριο Επισήμανσης

Κριτήρια παραγωγής

  • Ορθή Παρασκευαστική Πρακτική (Good Manufacturing Practice)
  • Εναρμονισμένα πρότυπα
  • Κριτήρια παραγωγής φυσικών καλλυντικών
  • Κριτήρια Παραγωγής Αντηλιακών

Μηχανισμοί Αξιολόγησης της ασφάλειας

 • Η διαδικασία αξιολόγησης καλλυντικών βήμα -βήμα
 • Σύστημα Rapex
 • Κανονισμός Reach
 • Κανονισμός CLP

Προσβαση με αιτηση συμμετοχης