Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εφαρμοστικός Κανονισμός για τις ομάδες συσκευών χωρίς ιατρικό σκοπό

Παράρτημα βιβλιοθήκης ” Κανονιστικό Πλαίσιο για τις Συσκευές Αισθητικής

Διαθέσιμο στην ψηφιακή τάξη ” Μεσοθεραπεία”

Κοινές προδιαγραφές για συσκευές χωρίς ιατρικό σκοπό

Διαχείριση κινδύνου
Πληροφορίες για την ασφάλεια
Εκπαίδευση χρηστών
Επισήμανση προϊόντων

Πρώτη ομάδα προϊόντων

Προϊόντα που προορίζονται να εισαχθούν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει στο ανθρώπινο σώμα με επεμβατικά μέσα χειρουργικού τύπου για τον σκοπό της τροποποίησης της ανατομίας ή τη στερέωση μερών του σώματος με εξαίρεση τα προϊόντα δερματοστιξίας (τατουάζ) και τα πίρσινγκ.

Δεύτερη ομάδα προϊόντων

Ουσίες, συνδυασμούς ουσιών ή αντικείμενα που προορίζονται να χρησιμοποιηθούν για πλήρωση προσώπου ή άλλης δερματικής ή βλεννογόνου μεμβράνης με υποδόρια, υποβλεννογόνο ή ενδοδερμική ένεση ή άλλη εισαγωγή, εξαιρουμένων εκείνων για τατουάζ,

Τρίτη ομάδα προϊόντων

Εξοπλισμός που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση, αφαίρεση καταστροφή λιπώδους ιστού, όπως εξοπλισμός για λιποαναρρόφηση, λιπόλυση ή λιποπλαστική, . Το παρόν δεν εφαρμόζεται σε ενεργές εμφυτεύσιμες συσκευές.

Τέταρτη ομάδα προϊόντων

Εξοπλισμός εκπομπής ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας υψηλής έντασης (π. εξοπλισμός έντονου παλμικού φωτός, για ανάπλαση δέρματος, τατουάζ ή αποτρίχωση ή άλλη περιποίηση δέρματος,
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η ανάπλαση του δέρματος περιλαμβάνει την αναζωογόνηση του δέρματος.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, η αφαίρεση τατουάζ περιλαμβάνει αφαίρεση μόνιμου μακιγιάζ.
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος, άλλες δερματικές θεραπείες περιλαμβάνουν μη ιατρική θεραπεία σπίλων, αιμαγγειώματος, τηλεαγγειεκτασίας, φλεβών αράχνης, μελαγχρωματικών περιοχών δέρματος και ουλών που δεν προκαλούν τραυματισμό κατά την έννοια του άρθρου 2,

Επιστροφή στα κεντρικά περιεχόμενα