Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Κανονιστικό πλαίσιο για τις συσκευές αισθητικής

Έναρξη φθινόπωρο 2020
 Διαθέσιμο δωρεάν , σε συνδρομητές και σε όσους έχουν εγγραφεί σε παράλληλο πρόγραμμα ως και 31 Ιουλίου 

Eνας ευέλικτος κύκλος επιμόρφωσης προσαρμοσμένος στις ανάγκες του κάθε χρήστη

Ο χρήστης μπορεί να μελετήσει τα υλικά με δύο τρόπους:

 • Απ ευθείας μέσω της βιβλιοθήκης (Μελέτη στο χρόνο που επιθυμεί χωρίς περιορισμούς και χρονοδιαγράμματα και χωρίς την μεσολάβηση τρίτου )
 • Μέσω της πλατφόρμας επιμόρφωσης με την διαδικασία της αυτομόρφωσης και αυτοαξιολόγησης γνώσεων (Μελέτη με χρονοδιάγραμμα έναρξης/λήξης των ενοτήτων και ενδιάμεσες αξιολογήσεις )
Επιμορφωθείτε από την άνεση του σπιτιού σας και στον χρόνο που εσείς επιλέγετε

Σύντομα θα τεθεί σε εφαρμογή ο νέος Κανονισμός για τις ιατρικές συσκευές (MDR).
Στον νέο κανονισμό εμπίπτουν όλες οι συσκευές , ανεξάρτητα από το εάν προορίζονται για ιατρική επέμβαση ή όχι, που εκπέμπουν υπέρυθρη, ορατή ή υπεριώδη ακτινοβολία, και που προορίζονται για χρήση στον άνθρωπο
.

Περιεχόμενα του επιμορφωτικού μας προγράμματος

Οι πυλώνες του νέου Κανονισμού

 • Bάση δεδομένων (Eudamed)
 • Πρότυπα και προδιαγραφές
 • Σήμανση CE
 • Το σύστημα αποκλειστικής ταυτοποίησης τεχνολογικού προϊόντος («σύστημα UDI»)

Ταξινόμηση των τεχνολογικών συσκευών

 • Ορισμοί (Προβλεπόμενος σκοπός , επεμβατικές μη επεμβατικές συσκευές)
 • Κανόνες ταξινόμησης
 • Ταξινόμηση οριακών προϊόντων.

Συσκευές αισθητικής

 • Ακτινοβολίες
 • Ταξινόμηση συσκευών κατά κατηγορία ακτινοβολίας
 • Πρότυπα ασφαλείας

Οριακές τεχνολογικές συσκευές

 • Ορισμοί
 • Ταξινόμηση
 • Πρότυπα ασφαλείας

Πώς θα επηρεαστούν οι εισαγωγείς και οι διανομείς αυτών των προϊόντων;

Άρθρα 13 και 14 του MDR.

Χρήστες & υποχρεώσεις

 • Nοσοκομεία
 • Επαγγελματίες
 • Ιδιώτες
Το πρόγραμμα θα πλαισιωθεί από μια σειρά αφιερώματα  στην Επαγγελματική Βιβλιοθήκη  ιδιαίτερα σε σχέση με την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  καθώς και τα υπάρχοντα πρότυπα ασφαλείας τεχνολογικών συσκευών .

Αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα