Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εναλλακτικές Θεραπείες & Τεχνικές μάλαξης

Νέο πρόγραμμα .

Περιεχόμενα Βιβλιοθήκης

Ιστορικά

  • Η ιστορία της μάλαξης
  • Μάλαξη &εναλλακτικές προσεγγίσεις
  • Τεχνικές μάλαξης
  • Αρχές κλασσικής μάλαξης

Ανατομία/φυσιολογία

  • Νευρικό σύστημα
  • Μυϊκό σύστημα
  • Συνδετικός ιστός

Μεσημβρινοί

  • Μεσημβρινοί του Ιπποκράτη
  • Μεσημβρινοί της Κινέζικης Ιατρικής
  • Χάρτες μεσημβρινών

Αυτοτελείς ενότητες

Βιντεοσκοπημένα σεμινάρια

Ηλεκτροβελονισμός

Βιντεοσκοπημένο Σεμινάριο

Μάλαξη λεμφικής παροχέτευσης

Βιντεοσκοπημένα Σεμινάρια

Κόστος συμμετοχής /πρόσβασης : 100 €

Αίτηση συμμετοχής