Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Επούλωση πληγών με βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού

Τα εξωσώματα που προέρχονται από βλαστικά κύτταρα λιπώδους ιστού (ADSC ‐ EXOs), έχουν αποτελέσει το επίκεντρο μεγάλου αριθμού μελετών που επιδιώκουν τη βελτίωση των θεραπειών για την επούλωση πληγών.

Μια πρόσφατη ανασκόπηση που δημοσιεύθηκε στο Cell Proliferation με τον τίτλο “Exosomes from adipose‐derived stem cells and application to skin wound healing”,
περιγράφει τους μηχανισμούς με τους οποίους τα εξωσώματα που προέρχονται από βλαστοκύτταρα λιπώδους ιστού ,ρυθμίζουν την επούλωση τραυμάτων καθώς και την κλινική τους εφαρμογή.

Εξωσώματα 
 Τα εξωσώματα είναι κυστίδια που προέρχονται από κύτταρα που υπάρχουν σε όλα σχεδόν τα ευκαρυωτικά υγρά, όπως το αίμα, τα ούρα, και τις κυτταροκαλλιέργειες.
 Είναι σαν μικροσκοπικoi σάκοι (30-150 νανομέτρων) που εκκρίνονται και απορροφώνται από τα κύτταρα.
 Μπορούν να μεταφέρουν το DNA, το RNA ή τις πρωτεΐνες από κύτταρο σε κύτταρο, επηρεάζοντας τη λειτουργία του κυττάρου-δέκτη.
 Πιστεύεται επίσης ότι έχουν μια μεγάλη ποικιλία δραστηριοτήτων, όπως η αναδιαμόρφωση της εξωκυτταρικής μήτρας και η παροχή σημάτων και μορίων σε άλλα κύτταρα. 
 Η χρήση τους συμβάλλει στην αντιμετώπιση από τις ελλείψεις των βλαστικών κυττάρων, καθώς είναι σταθερά και αποθηκεύονται εύκολα. Επιπλέον, δεν απορρίπτονται από το ανοσοποιητικό σύστημα,. 
Βλαστικά κύτταρα προερχόμενα απο τον λιπώδη ιστό  (Adipose derived stem cells, "Adsc" )
 Το λίπος αποτελεί τη σημαντικότερη πηγή λήψης μεσεγχυματικών βλαστοκυττάρων, τα οποία μπορουν να μας προμηθεύσουν τον μεγαλύτερο αριθμό κυττάρων από οποιαδήποτε άλλη πηγή.
 Τα βλαστοκύτταρα του λιπώδους ιστού είναι πολυδύναμα κύτταρα τα οποία κάτω από κατάλληλες συνθήκες μπορούν να μετατραπούν σε κύτταρα χόνδρου, οστού και λίπους.
 Τα προερχόμενα από τον λιπώδη ιστό βλαστικά κύτταρα ,. προέρχονται από τους ίδιους τους ασθενείς και έτσι ξεπερνούν τον σκόπελο της χρήσης εμβρυϊκών βλαστικών κυττάρων τα οποία έχουν συνδεθεί με πολλές αντιδράσεις, αφού για τη λήψη τους απαιτείται καταστροφή ανθρώπινων εμβρύων. 

Η επούλωση πληγών είναι μια πολύπλοκη βιολογική διαδικασία που λαμβάνει χώρα στον ιστό του δέρματος μετά από τραυματισμούς , εγκαύματα ή διαβητικά έλκη.
Οι χρόνιες πληγές του δέρματος είναι δύσκολο να επουλωθούν, για παράδειγμα, σε διαβητικούς .

Οι συμβατικές μέθοδοι φροντίδας τραυμάτων, με κίνδυνο ατροφικών ουλών και μελαγχρωματικών ανωμαλιών, περιλαμβάνουν μεταμόσχευση δέρματος, μεταμόσχευση πτερυγίου δέρματος, θεραπεία με λέιζερ και βιολογικά στεντ.

Άλλες θεραπείες περιλαμβάνουν τοπική εφαρμογή συγκεκριμένων αυξητικών παραγόντων και γονιδιακή θεραπεία.
Ωστόσο, οι τοπικοί αυξητικοί παράγοντες εύκολα αποικοδομούνται στα σωματικά υγρά, ενώ η δοσολογία δεν μπορεί να ελεγχθεί εύκολα στη θέση του τραύματος.

Ως εκ τούτου, υπάρχει μια κρίσιμη και επείγουσα ανάγκη για εναλλακτικές αποτελεσματικές και ασφαλείς μεθόδους για την προώθηση της επούλωσης των πληγών.

Τα εξωσώματα από βλαστικά κύτταρα που προέρχονται από λιπώδη ιστό (ADSCs ‐ EXOs) έχουν γίνει ένα καυτό θέμα στον τομέα των μελετών και θεραπειών των πληγών του δέρματος.
Η αφθονία και οι απλές μέθοδοι δειγματοληψίας των ADSC τα καθιστούν ασφαλέστερο έναντι τραύματος και άλλων ανεπιθύμητων ενεργειών.

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της τρέχουσας ανασκόπησης , τα ADSC ‐ EXOs ,είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπευτική αγωγή για την αποκατάσταση και την αναγέννηση των πληγών.
Μπορούν να βελτιώσουν τον εμβολιασμό λίπους, να προωθήσουν την επούλωση τραυμάτων διαβητικών ασθενών .

Σχετικά θέματα: