Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ερευνητές εντοπίζουν ένα γονίδιο – κλειδί στην ανάπτυξη της ψωρίασης

Το γονίδιο TREX2, έχει σημαντικό ρόλο στην φλεγμονώδη απόκριση που αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια της ψωρίασης .

Μια νέα έρευνα από την Ιατρική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Βαρκελώνης ,πιθανά να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της μη θεραπεύσιμης ακόμα φλεγμονώδους ασθένειας , που επηρεάζει μέχρι το 2% του πληθυσμού .
Το γονίδιο TREX2 κωδικοποιεί την πρωτεΐνη εξω – νουκλεάση που σχετίζεται με τη διατήρηση της γονιδιωματικής σταθερότητας,
Οι ερευνητές ήθελαν να δουν τον ρόλο αυτής της πρωτεΐνης στην ψωρίαση.
Στην αρχή, ανέλυσαν διαφορετικές βιοψίες ασθενών καθώς και ανθρώπων χωρίς τη νόσο. Αργότερα, πειραματίστηκαν με διαφορετικά μοντέλα ποντικιών.
Τα ευρήματά τους έδειξαν , ότι αυτή η πρωτεΐνη έχει μια ειδική παρουσία στο δέρμα και ότι το TREX2 ενδεχομένως έχει ένα σημαντικό ρόλο στην αποδόμηση του DNA σε επιδερμίδα με ψωρίαση, προκαλώντας έτσι τη χαρακτηριστική φλεγμονώδη αντίδραση αυτής της ασθένειας. Ειδικότερα παρατηρήθηκε ,υψηλή αύξηση TREX2 στον πυρήνα τω κερατινοκυττάρων σε δέρματα με ψωρίαση
Ο επόμενος στόχος των ερευνητών είναι να αποκωδικοποιήσουν το μηχανισμό δράσης του TREX2 στην ανάπτυξη και συντήρηση της ψωρίασης, έτσι ώστε να σχεδιαστούν νέες θεραπευτικές στρατηγικές για τη θεραπεία της ασθένειας αυτής.
Πηγές :
Science Daily