Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ερευνητές εντοπίζουν νευρώνες που παίζουν μοναδικό ρόλο στον μηχανικό πόνο

Νέα έρευνα συμβάλλει στην πρόοδο για τον ορθολογικό σχεδιασμό νέων προσεγγίσεων στην θεραπεία του πόνου

Το σωματοαισθητικό σύστημα παρέχει στα ζώα τη δυνατότητα να ανιχνεύουν, να διακρίνουν και να ανταποκρίνονται , σε ποικίλα ερεθίσματα .
Ενώ έχει σημειωθεί πρόοδος στην γνώση για διαφορετικούς τύπους νευρώνων που ανιχνεύουν διαφορετικούς τύπους αισθήσεων (άγγιγμα, θερμότητα, κρύο, πόνο, πίεση και δόνηση) πολύ λίγη γνώση υπάρχει για τους νευρώνες που είναι ειδικοί στον μηχανικό πόνο.
(δηλαδή ανατομικό πόνο που προκαλείται ή ανακουφίζεται από συγκεκριμένες στάσεις ή δραστηριότητες).

Ερευνητές ,με επικεφαλής το National Center for Complementary and Integrative Health, σε πειράματά τους σε ποντίκια , χρησιμοποιώντας μια λειτουργική απεικόνιση εντόπισαν μια τάξη δερματικών αισθητήριων νευρώνων που ενεργοποιούνται επιλεκτικά με μηχανική διέγερση υψηλού κατωφλίου

Χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται οπτογενετική διέγερση , διαπίστωσαν γρήγορη συμπεριφορά προστασίας και αποφυγής π.χ. αποφεύγοντας ένα θάλαμο που συνδυάζεται με διέγερση τους μέσω του μπλε φωτός.

Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό αυτών των νευρώνων –που επιστήμονες ονόμασαν circ-HTMRs – είναι ότι έχουν μεγάλα χωροταξικά πεδία υποδοχής , αλλά μπορούν να ενεργοποιηθούν τραβώντας μια μόνο τρίχα.

Τα ευρήματά αυτά προσθέτουν επιπλέον γνώση για το πως το σωματοαισθητικό σύστημα κωδικοποιεί τον πόνο.
Μαθαίνοντας περισσότερα για τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των circ-HTMRs είναι δυνατόν η επιστήμη να συμβάλει στον ταχύ και ακριβή εντοπισμό των περιοχών του εγκεφάλου που ενεργοποιούνται στον μηχανικό πόνο και τελικά στον ορθολογικό σχεδιασμό νέων προσεγγίσεων στη θεραπεία του πόνου.

Πηγές :
NIH- National Center for Complementary and Integrative Health