Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ερευνητικό πρόγραμμα για την επίδραση του φωτός στα βλαστικά κύτταρα του δέρματος

Στόχος του η δημιουργία νέας γενιάς συσκευών φωτός για αντιμετώπιση προβλημάτων γήρανσης και τριχοφυΐας

Το πρόγραμμα «Classic» ,φιλοδοξεί να ενισχύσει την ευρωπαϊκή έρευνα και των εφαρμογών της σε τομείς της Αναγεννητικής Ιατρικής, της Υγείας και Προσωπικής Φροντίδας μέσα από την βαθύτερη κατανόηση της βιοφυσικής αλληλεπίδρασης του φωτός με τα βλαστικά κύτταρα του δέρματος.
Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το (7ο ΠΠ) και εντάσσεται στις υποτροφίες Marie Curie που δίνονται σε υποψήφιους διδάκτορες.
Συμμετέχουν δυο κεντρικοί εταίροι:
Το Κέντρο Επιστημών του Δέρματος του Πανεπιστημίου του Bradford (Μ. Βρετανία)
Η πολυεθνική PHILIPS (Electronics Nederland BV Ολλανδία )
Οι στόχοι του προγράμματος είναι οι ακόλουθοι :
Να εκπαιδευτεί μια ομάδα νέων ερευνητών που να υπερβαίνουν τα παραδοσιακά όρια της έρευνας στον τομέα ,και να προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση της βιολογίας των βλαστοκυττάρων, της φυσιολογίας του δέρματος και των μαλλιών , σε συνδυασμό με βιοφυσική.
Να κατανοηθούν οι μοριακές, κυτταρικές και βιοφυσικές επιπτώσεις του φωτός στα βλαστικά κύτταρα του δέρματος.
Να αναπτυχθούν συσκευές φωτός που να βασίζονται στα συμπεράσματα της έρευνας για την αλληλεπίδραση του φωτός με τα βλαστικά κύτταρα του δέρματος
Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται το 2017