Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ετοιμάζεται νέο πλαίσιο για τα μελάνια του μόνιμου μακιγιάζ & τατουάζ

Σε καταγραφή των υπαρχόντων παραγωγών μελανιών καλεί η ECHA
Μετά τα ευρήματα της μελέτης του 2016 για το άναρχο καθεστώς που επικρατεί στο χώρο παραγωγής και πώλησης μελανιών τατουάζ και μόνιμου μακιγιάζ , ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων ECHA , από κοινού με την Δανία, Γερμανία ,Ιταλία και Νορβηγία , απέστειλαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια νέα πρόταση για την διαμόρφωση ενός κανονιστικού πλαισίου που θα αφορά αποκλειστικά τα χημικά συστατικά των μελανιών.
Παράλληλα καλεί τους παραγωγούς αυτών των συστατικών να συμβάλλουν στην θεσμοθέτηση του κανονιστικού πλαισίου απαντώντας online σε ένα ερωτηματολόγιο που στόχο έχει την καταγραφή της αγοράς.
Το ερωτηματολόγιο ,που θα πρέπει να συμπληρωθεί ως τις 17 Σεπτεμβρίου ,περιλαμβάνει ερωτήσεις του τύπου :
Είστε παραγωγός μόνιμου μακιγιάζ ή τατουάζ;
Συμμορφώνεστε με το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ResAP(2008) η παρόμοιο Ευρωπαϊκό κανονισμό ;
Ποιο θα είναι το κόστος συμμόρφωσής σας με το νέο κανονιστικό πλαίσιο ;