Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ευρωπαϊκή γραφειοκρατία & πειράματα με ζώα

Ο Κανονισμός καλλυντικών απαγορεύει την κυκλοφορία συστατικών που έχουν πραγματοποιηθεί πειράματα με ζώα όμως .. ο Κανονισμός REACH τα επιτρέπει!!
Δύο ταυτόσημες αποφάσεις του Συμβουλίου Προσφυγών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων (ECHA) προκαλεί την οργή φιλοζωικών οργανώσεων και όχι μόνο ..

Αυτές οι αποφάσεις σχετίζονται με ελέγχους συμμόρφωσης των φακέλων καταχώρισης για τα συστατικά homosalate και 2-ethylhexyl salicylate
(υποθέσεις A-009-2018 και A-010-2018)

Ο ECHA είχε απορρίψει τους συγκεκριμένους φακέλους καθώς δεν συνοδεύονταν με πειράματα που να είχαν πραγματοποιηθεί σε σπονδυλωτά ζώα.

Οι ενδιαφερόμενοι υπέβαλλαν έφεση επί της απόφασης του ECHA υποστηρίζοντας πως ο τελευταίος δεν μπορεί να απαιτήσει μελέτες σε σπονδυλωτά ζώα για τελικά σημεία ανθρώπινης υγείας, επειδή τα συγκεκριμένα συστατικά χρησιμοποιούνται αποκλειστικά στα καλλυντικά.

Ωστόσο, το συμβούλιο απέρριψε την έφεση με το σκεπτικό πως ο κανονισμός REACH απαιτεί μελέτες για τα σπονδυλωτά ζώα, ακόμη και αν η ουσία χρησιμοποιείται αποκλειστικά στα καλλυντικά και ότι ο κανονισμός REACH δεν περιέχει αυτόματη εξαίρεση από τις απαιτήσεις πληροφοριών για καταχώριση εάν μια ουσία χρησιμοποιείται ως καλλυντικό συστατικό.

Σχολιάζοντας την απόφαση εκπρόσωποι του ECHA επισημαίνουν ότι αυτή είναι σύμφωνη και με τον κανονισμό για τα καλλυντικά, ο οποίος περιέχει περιορισμούς για δοκιμές σε σπονδυλωτά ζώα σε συστατικά καλλυντικών, αλλά δεν εμποδίζει τους καταχωρίζοντες να διενεργούν δοκιμές προκειμένου να συμμορφωθούν με τις απαιτήσεις πληροφοριών του REACH….

Σχετικά θέματα