Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία

Η Ευρώπη  φιλοδοξεί   να γίνει   η πρώτη κλιματικά ουδέτερη ήπειρος στον κόσμο μέχρι το 2050. 
Στόχος , μια νέα βιομηχανική στρατηγική που θα καταστήσει την ΕΕ έναν παγκόσμιο ηγέτη στην κυκλική οικονομία και τις καθαρές τεχνολογίες .

Ακολουθώντας την συμφωνία του Παρισιού του 2015 σύμφωνα με την οποία η ΕΕ δεσμεύεται να αναλάβει δράση για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα των 2 ° C σε σχέση με τα προ-βιομηχανικά επίπεδα, η νέα Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τον Δεκέμβριο την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία (European Green Deal)

Η Πράσινη Συμφωνία αποσκοπεί να καταστήσει την Ευρώπη την πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρο μέχρι το 2050 ενισχύοντας παράλληλα την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και διασφαλίζοντας μια δίκαιη μετάβαση για τις περιφέρειες και τους εργαζομένους που πλήττονται.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε δέσμη μέτρων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις της Ευρώπης να αποκομίσουν οφέλη από τη βιώσιμη μετάβαση σε πράσινες επιλογές .
Τα μέτρα, που συνοδεύονται από έναν αρχικό χάρτη πορείας σχετικά με βασικές πολιτικές, κυμαίνονται από τη φιλόδοξη μείωση των εκπομπών έως τις επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία αιχμής, με στόχο τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης.

«Από το αγρόκτημα στο πιάτο »

Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που αφορά τα βιώσιμα τρόφιμα και ένα νέο σχέδιο δράσης για την κυκλική οικονομία …

Η Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να φέρει σε επαφή τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών, τη βιομηχανία και τα σχολεία, προκειμένου να συμφωνήσουν σε δεσμεύσεις για αλλαγή της συμπεριφοράς.
Οι φορολογικές πολιτικές θα πρέπει να μεταρρυθμιστούν σύμφωνα με τους στόχους για το κλίμα.
Η ενσωμάτωση της βιοποικιλότητας σε όλους τους τομείς πολιτικής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί ως το 2030.