Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εφαρμογές βιοχρωστικών στην βιομηχανία καλλυντικών

Βιοχρωστικές μικροβιακής προέλευσης και η εφαρμογή τους στη βιομηχανία καλλυντικών :Πηγές mdpi.com/journal/cosmetics

Οι μικροβιακές χρωστικές έχουν πολλές εφαρμογές στον τομέα των καλλυντικών λόγω της φωτοπροστασίας, των αντιοξειδωτικών και αντιγηραντικών ιδιοτήτων τους, συμπεριλαμβανομένης της αναστολής της μελανογένεσης και της δράσης ως φυσικών χρωστικών για καλλυντικά, καθώς ορισμένοι μικροοργανισμοί είναι πλούσιοι σε χρωστικές.
Οι φυσικές μικροβιακές χρωστικές προσφέρουν πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα βιομηχανοποιημένα χρώματα. Υπάρχουν πολλές πιθανές χρήσεις για μικροβιακές χρωστικές, συμπεριλαμβανομένων των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων, των τροφίμων, των φαρμάκων και των καλλυντικών. Η ποικιλία των εφαρμογών για μικροβιακές χρωστικές στη βιομηχανία καλλυντικών, συμπεριλαμβανομένων των αντιοξειδωτικών, φωτοπροστασίας και αντιγηραντικών λειτουργιών, αναμένεται να κεντρίσει το ενδιαφέρον και να αυξήσει την έρευνα για την αποτελεσματικότητά τους ως καλλυντικά και καλλυντικά συστατικά. Ενώ ορισμένοι μικροοργανισμοί είναι πλούσιοι σε χρωστικές, συμπεριλαμβανομένης της μελανίνης, των καροτενοειδών και των φυκοβιλιπρωτεϊνών, η παρασκευή φυσικών χρωστικών για καλλυντικά (όπως eyeliners, σκιές ματιών, κραγιόν κ.λπ.) μπορεί να είναι ένας άλλος τομέας ενδιαφέροντος. Ως εκ τούτου, ο τομέας της ομορφιάς μπορεί να ενδιαφέρεται για πιο ενδελεχείς μελέτες για την ανακάλυψη νέων χρωμάτων από μικροβιακά κύτταρα.

Προοπτικές

Για να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια της χρήσης μικροβιακών χρωστικών στη βιομηχανία καλλυντικών, απαιτείται ακόμη περαιτέρω έρευνα.
Επιπλέον, η βιομηχανία χρειάζεται πρόσθετη εργασία για να καταστήσει εμπορικά βιώσιμα πολλά νέα στελέχη υψηλής απόδοσης. Για παράδειγμα, οι μπλε χρωστικές είναι ασυνήθιστες στη φύση, και ακόμη και οι βιομηχανοποιημένες μπλε χρωστικές έχουν προκλήσεις σταθερότητας. Ως εκ τούτου, πρέπει να ανακαλυφθούν νέες πηγές μπλε χρωστικών, ιδίως όσον αφορά τις ενώσεις φυσικής προέλευσης, καθώς θα έχουν μεγαλύτερη εμπορική απήχηση.
Το μέλλον των μικροβιακών χρωστικών θα είναι πιο πολύχρωμο και φωτεινότερο εάν οι ερευνητές βελτιώσουν τις μεθόδους καθαρισμού και εκχύλισης για να καλύψουν την αυξανόμενη ζήτηση της παγκόσμιας αγοράς. Αυτό περιλαμβάνει την αναζήτηση ασφαλών περιβαλλοντικών μεθόδων, τη χρήση λιγότερων διαλυτών και ενέργειας και την εύκολη κλιμάκωση τους.
Απαιτούνται περισσότερες έρευνες για την εκτίμηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της χρήσης μικροβιακών χρωστικών σε καλλυντικά προϊόντα.
Εκτός από την ενίσχυση της εμπορευσιμότητας των προϊόντων, οι φυσικές χρωστικές εμφανίζουν ευεργετικές βιολογικές ιδιότητες όπως αντιμικροβιακές και αντιοξειδωτικές ιδιότητες. Ως εκ τούτου, είναι σημαντικό να διερευνηθούν οι πολυάριθμες φυσικές πηγές χρωστικών ουσιών και οι χρήσεις τους .
Λόγω της χρήσης διαφόρων χρωστικών στα καλλυντικά και της παγκόσμιας αγοράς τους, έχουν γίνει προσπάθειες για τη διερεύνηση της χρήσης βιοχρωστικών σε καλλυντικά, ιδιαίτερα σε προϊόντα περιποίησης δέρματος

Biopigments of Microbial Origin and Their Application in the Cosmetic Industry