Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Εύκολη πρόσβαση στα χημικά συστατικά

EUCLEF- Εργαλείο αναζήτησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τα χημικά προϊόντα

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων Echa, δημιούργησε την πρώτη κεντρική μηχανή αναζήτησης για νομοθεσία που αφορά χημικά προϊόντα καθώς και λίστες αντίστοιχων καταλόγων .

Δεδομένου ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από διαφορετικές νομοθετικές πράξεις της Ένωσης μπορούν να ισχύουν για το ίδιο χημικό προϊόν, η εφαρμογή του Echa λειτουργεί ως κεντρική δικτυακή πύλη αναζήτησης απο τους ενδιαφερόμενους για νομοθετικές πράξεις σε σχέση για συστατικά που τους ενδιαφέρουν .

Σύμφωνα με τον Οργανισμό , οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις θα ωφεληθούν περισσότερο από αυτό κεντρικό σύστημα , καθώς θα μπορούν πλέον εύκολα να έχουν μια σαφή εικόνα σε σχέση με συστατικά που χρησιμοποιούν.

“Η Euclef θα βοηθήσει τις ΜΜΕ να εξοικονομήσουν χρόνο και χρήμα και να επικεντρωθούν σε αυτό που πραγματικά έχει σημασία – να καινοτομούν και να αναπτύσσουν τις επιχειρήσεις τους προστατεύοντας παράλληλα την υγεία και το περιβάλλον μας”.

Η πρώτη έκδοση του Echa, που δημοσιεύθηκε αυτή την εβδομάδα , είναι δωρεάν και περιέχει 35 νομοθετικές πράξεις, συμπεριλαμβανομένων των κανονισμών για τα καλλυντικά προϊόντα καθώς και τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών στον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS).

Εργαλείο αναζήτησης της νομοθεσίας της ΕΕ για τα καλλυντικά προϊόντα

Το EUCLEF παρέχει επισκόπηση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα Καλλυντικά
Παράλληλα παρέχει τους καταλόγους των συστατικών που αναφέρονται στα παραρτήματα του κανονισμού με τελευταία επικαιροποίηση την 11 Μαρτίου 2020

Παράρτημα IV:Επιτρεπόμενα χρωστικά

Αυτός ο κατάλογος περιέχει χρωστικούς παράγοντες που επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται σε καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Ο κατάλογος υποδεικνύει τα εγκεκριμένα πεδία εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένου του εάν επιτρέπεται ή όχι η χρήση χρωστικών ουσιών σε προϊόντα που εφαρμόζονται κοντά στο μάτι ή σε βλεννογόνους ή σε προϊόντα που προορίζονται να έλθουν σε επαφή με το δέρμα.
Η βάση δεδομένων περιέχει 308 μοναδικές ουσίες / καταχωρήσεις

Παράρτημα V:επιτρεπόμενα συντηρητικά

Ο κατάλογος αυτός περιέχει ουσίες που χαρακτηρίζονται ως συντηρητικά που ενδέχεται να περιέχουν τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά στην ΕΕ. Ο κατάλογος περιέχει μέγιστα όρια συγκέντρωσης και άλλους περιορισμούς. Περιέχει επίσης ειδικές απαιτήσεις επισήμανσης, οι οποίες περιγράφουν τους όρους χρήσης και τις προειδοποιήσεις.
Η βάση δεδομένων περιέχει 176 μοναδικές ουσίες / καταχωρήσεις.

Παράρτημα VI: Επιτρεπόμενα φίλτρα UV

Αυτός ο κατάλογος περιέχει ουσίες που χαρακτηρίζονται ως φίλτρα υπεριωδών ακτίνων , τα οποία ενδέχεται να περιέχουν καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κατάλογος περιέχει όρια συγκέντρωσης και πρόσθετους περιορισμούς, καθώς και απαιτήσεις επισήμανσης για ορισμένες ουσίες.
Η βάση δεδομένων περιέχει 44 μοναδικές ουσίες / καταχωρήσεις.

Τέλος, η βάση δεδομένων περιέχει το Παράρτημα II (απαγορευμένες ουσίες) , με 2448 μοναδικές ουσίες/καταχωρήσει καθώς και το παράρτημα III (περιορισμένες σε χρήση ουσίες ) με 607 μοναδικές ουσίες /καταχωρήσεις

Getting to know the EU chemicals legislation finder (EUCLEF)

Γνωριμία με το EUCLEF

Πλατφόρμα επιμόρφωσης ή Εγγραφα καθοδήγησης
Δωρεάν εφόσον έχει προηγηθεί εγγραφή στο Κέντρο Γνώσης
Δείτε τα περιεχόμενα στο επιμορφωτικό πρόγραμμα “Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για τα Καλλυντικά”