Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ηθικός καταναλωτισμός και βιώσιμες πρακτικές

Οι τάσεις στα καλλυντικά το 2019 -Μέρος δεύτερο :

Οι πολίτες στις μέρες μας είναι περισσότερο ευαισθητοποιημένοι στα δικαιώματα των ζώων αλλά και στην ασφάλεια των συστατικών των καλλυντικών .
Τα πειράματα σε ζώα είναι πλέον ένας σημαντικός λόγος για ν α μη επιλεχθεί ένα συγκεκριμένο προϊόν και τα συνθετικά χημικά συστατικά θεωρούνται ανθυγιεινά ή ακόμη και τοξικά .‘
Έρευνες αγοράς αποτυπώνουν πως στο μυαλό του σύγχρονου καταναλωτή, η χρήση φυτικών καλλυντικών προϊόντων και ένας υγιής πλανήτης πηγαίνουν χέρι-χέρι.

Η βιομηχανία καλλυντικών κινείται σταθερά προς φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των προϊόντων της, παρά την έλλειψη κοινών κριτηρίων βιωσιμότητας και παρά τις προκλήσεις στον τομέα της έρευνας νέων καινοτόμων εφαρμογών.
Η έννοια της βιωσιμότητας έχει πλέον ξεχωριστή σημασία για την βιομηχανία , καθώς αισθάνεται όλο και πιο αυξανόμενη πίεση όχι μόνο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένων πολιτών , αλλά και ακαδημαϊκών που εκφράζουν έντονες ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των καλλυντικών. και τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.

Ωστόσο η βιωσιμότητα των καλλυντικών είναι ένα πολύπλοκο και πολύπλευρο ζήτημα που δεν μπορεί να αξιολογηθεί λαμβάνοντας υπόψη μεμονωμένες πτυχές, αλλά χρησιμοπ­οιώντας μια ολοκληρωμένη αξιολόγηση σχετικά με τις περιβαλλ­οντικές, κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις και την ποιότητα και την απόδοση του τελικού προϊόντος.

Καλλυντικά και Βιώσιμες Πρακτικές
Η βιομηχανία  κινείται προς φιλικότερες προς το περιβάλλον πρακτικές Συνεχίστε την ανάγνωση
Επένδυση στην πράσινη συσκευασία
Ραγδαία αύξηση εναλλακτικών συσκευασιών Συνεχίστε την ανάγνωση 
Νέες τάσεις στο μάρκετινγκ
"Γερνώ υγιής και νοιώθω καλά" ...Συνεχίστε την ανάγνωση