Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ηλεκτροβελονισμός On demand

Βιντεοσκοπημένo Σεμινάριo
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 100 λεπτών που εξειδικεύει στην εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού στην αισθητική.  

Μαθησιακά υλικά:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το πλήρες σεμινάριο , σε μορφή βίντεο και αντίστοιχο powerpoint ενώ συνοδεύεται με τη ενότητα “Μεσημβρινοί”

Μεσημβρινοί

Απο τον Ιπποκράτη στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Περιεχόμενα

  • Οι μεσημβρινοί του Ιπποκράτη
  • Παραδοσιακή κινέζικη ιατρική
  • Χάρτες μεσημβρινών
Μαθησιακά υλικά  
powerpoint , βίντεο  ,σημειώσεις

Πρόσβαση συμμετοχής

Σύνδεση στην ομάδα Συνδρομητών