Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Ηλεκτροβελονισμός On demand

Βιντεοσκοπημένo Σεμινάριo
Πρόκειται για ένα πρόγραμμα συνολικής διάρκειας 100 λεπτών που εξειδικεύει στην εφαρμογή του ηλεκτροβελονισμού στην αισθητική.  

Μαθησιακά υλικά:

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το πλήρες σεμινάριο , σε μορφή βίντεο και αντίστοιχο powerpoint ενώ συνοδεύεται με τη ενότητα “Μεσημβρινοί”

Μεσημβρινοί

Απο τον Ιπποκράτη στην Παραδοσιακή Κινέζικη Ιατρική

Περιεχόμενα

  • Οι μεσημβρινοί του Ιπποκράτη
  • Παραδοσιακή κινέζικη ιατρική
  • Χάρτες μεσημβρινών
Μαθησιακά υλικά  
powerpoint , βίντεο  ,σημειώσεις

Πρόσβαση συμμετοχής

Σύνδεση στην ομάδα Συνδρομητών