Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η Αισθητική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση – Θεμελιακές αλλαγές σε εξέλιξη

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής – με την συνένωση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά – εγείρει ερωτήματα ως προς την αυτόνομη ή μη παρουσία του Τμήματος Αισθητικής /Κοσμητολογίας στο νέο πανεπιστήμιο.
Παρά το γεγονός ότι η δημιουργία του πανεπιστημίου θεωρητικά ευνοεί τους φοιτητές των ΤΕΙ , με την αναβάθμιση των ακαδημαϊκών τους προσόντων , φαίνεται να επικρατεί αναστάτωση και έντονος προβληματισμός ειδικότερα σε Τμήματα της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας.
Οι ανησυχίες αλλά και οι αντιδράσεις που εκδηλώνονται , αφορούν είτε στο ενδεχόμενο να συγχωνευτούν με άλλο Τμήμα και να χάσουν έτσι την αυτονομία τους , ή να κριθούν πως δεν διαθέτουν τα απαραίτητα ακαδημαϊκά χαρακτηριστικά για να ενταχθούν σε πανεπιστημιακό ίδρυμα .
Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος Αισθητικής και Κοσμητολογίας ,με υπόμνημά της αιτιολογεί για πιο λόγο το Τμήμα πρέπει να έχει αυτόνομη παρουσία στο πανεπιστήμιο.
Παράλληλα όμως ,διατυπώνει και μια δεύτερη πρόταση ,αν η αυτόνομη παρουσία δεν είναι εφικτή για λόγους εξοικονόμησης πόρων , την συνένωση του Τμήματος με το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, ΤΕΙ-Α
Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Μέσα στο Δεκέμβριο αναμένεται να κατατεθεί σχέδιο νόμου για την ίδρυσή του
Το νέο Πανεπιστήμιο, θα προέλθει από την συνένωση του ΤΕΙ Αθήνας και του ΑΕΙ Πειραιά και συνιστά πρόκριμα της μετεξέλιξης και των λοιπών ΤΕΙ της χώρας, η οποία και ήδη έχει δρομολογηθεί.
Τα τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα ενταχθούν στο Μηχανογραφικό, προκειμένου τον ερχόμενο Οκτώβριο το Πανεπιστήμιο να λειτουργήσει κανονικά με τα τμήματά του.
Στο νέο πανεπιστήμιο θα συγχωνευθούν πολλές σχολές ενώ σύμφωνα με πληροφορίες του τύπου θα αποτελείται από :
Σχολή Μηχανικών, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφολογίας, Σχολή Καλλιτεχνικών Σπουδών και Σχολή Υγείας – Πρόνοιας.
Στόχος είναι , τα νέα Τμήματα που θα προκύψουν να αντιστοιχούν σε διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πεδία, να μην παρουσιάζουν μεταξύ τους επικαλύψεις, να οδηγούν σε ξεκάθαρα επαγγελματικά δικαιώματα και να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες της οικονομίας και της αγοράς εργασίας.
Παράλληλα με την ριζική αναδιάρθρωση του τοπίου στα ΤΕΙ , δρομολογείται, το νέο πανεπιστήμιο να παρέχει διετή τμήματα σπουδών για αποφοίτους δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με επίπεδο σπουδών 5 και με αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα .
Βρισκόμαστε σε αναμονή του νομοσχεδίου που προφανώς θα μας διαφωτίσει περισσότερο ως προς την βούληση της Πολιτείας στο τομέα αυτό.
Στο εν τω μεταξύ, το Τμήμα Αισθητικής Κοσμητολογίας καλεί όλους μας να ψηφίσουμε στην αναγκαιότητα ύπαρξης του Τμήματος στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
Ψηφίζουμε σε αυτό το σύνδεσμο