Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η ακμή μπορεί να προκαλέσει κατάθλιψη

Κρίσιμο σημείο η έγκαιρη διάγνωση των συμπτωμάτων κατάθλιψης.
Σε μια ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο British Journal of Dermatology ,διαπιστώνεται ότι οι ασθενείς με ακμή έχουν σημαντικά αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μείζονος κατάθλιψης, μετά τη διάγνωση της ακμής.

Οι ερευνητές κατέληξαν σε αυτό το συμπέρασμα μελετώντας τα ηλεκτρονικά ιατρικά αρχεία του δικτύου THIN (The Health Improvement Network) της Μ. Βρετανίας ,για την περίοδο 1986-2012.
Διαπίστωσαν , ότι ο κίνδυνος για μείζονα κατάθλιψη ήταν υψηλότερος εντός ενός έτους μετά την διάγνωση της ακμής – 63% υψηλότερος κίνδυνος σε σύγκριση με άτομα χωρίς ακμή – και στη συνέχεια ο ρυθμός μειώθηκε .
Τα αποτελέσματα δείχνουν ,ότι είναι κρίσιμο το γεγονός οι γιατροί να παρακολουθούν τα συμπτώματα της διάθεσης ασθενών με ακμή και να ξεκινούν κατάλληλη θεραπεία για την κατάθλιψη , ή να αναζητούν συμβουλές από ψυχίατρο όταν χρειάζεται.

“Τα ευρήματά μας δείχνουν, πως η θεραπεία για την ακμή δεν πρέπει να περιλαμβάνει μόνο την αντιμετώπιση της νόσου , αλλά και ένα ευρύτερο προσανατολισμό για την συνολική ψυχική υγεία του ατόμου. Για αυτούς τους ασθενείς ,φαίνεται ότι η ακμή είναι κάτι περισσότερο από μια κακή εμφάνιση του δέρματος τους ,γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρή διαταραχή της ψυχικής τους υγείας και αυτό πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη.”