Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος
Επαγγελματικός Ενημερωτικός Επιμορφωτικός δικτυακός τόπος

Η ασυμμετρία του προσώπου αυξάνεται με την ηλικία

Οι τρισδιάστατες τεχνικές ψηφιακής απεικόνισης , δείχνουν μια λεπτή αλλά σημαντική αύξηση της ασυμμετρίας του προσώπου που σχετίζεται με τη γήρανση , σύμφωνα με νέα έρευνα

Η έρευνα δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Plastic and Reconstructive Surgery®.

Χρησιμοποιώντας μια τεχνική που ονομάζεται 3D φωτογραμμετρία, οι ερευνητές πραγματοποίησαν λεπτομερείς σαρώσεις της επιφάνειας του προσώπου σε 191 εθελοντές.
Στην συνέχεια υπολόγισαν τη “μέση τετραγωνική απόκλιση ρίζας” (RMSD) για να ποσοτικοποιήσουν τον βαθμό ασυμμετρίας μεταξύ των δύο πλευρών κάθε προσώπου.

Αυτή η προσέγγιση ψηφιακής απεικόνισης επέτρεψε στους ερευνητές να διακρίνουν πολύ λεπτά επίπεδα ασυμμετρίας – μέσα σε ένα κλάσμα ενός χιλιοστού.

“Βρήκαμε μια πολύ σημαντική θετική συσχέτιση μεταξύ της γήρανσης και της ασυμμετρίας του προσώπου”

Οι μετρήσεις έδειξαν μικρή αλλά προβλέψιμη αύξηση στο RMSD: κατά 0,06 mm για κάθε δεκαετία ζωής.
Η ασυμμετρία του προσώπου δεν διέφερε σημαντικά ανάλογα με τη φυλή ή το φύλο.
Η ασυμμετρία αυξήθηκε με τη γήρανση και στις τρεις ζώνες του προσώπου ,αλλά οι αλλαγές ήταν μεγαλύτερες – από τα φρύδια στη μύτη και από τη μύτη στο πηγούνι – σε σύγκριση με την ανώτερη ζώνη .

“Αυτό το εύρημα δείχνει ότι η μεσαία και κατώτερη ζώνη προσώπου συμβάλλουν περισσότερο στη συνολική ασυμμετρία με την πάροδο του χρόνου”

Οι ερευνητές πιστεύουν ,πως παρά το γεγονός πως ακόμα διερευνώνται οι αιτίες της ασυμμετρίας του προσώπου , τα ευρήματά τους υποστηρίζουν ήδη μια ειδική προσέγγιση για την αναζωογόνηση του προσώπου…